Maksu par iebraukšanu Papes ciemā šogad vēl neieviesīs

Iebraukšanas maksu Papes ciemā šogad vēl neieviesīs. Rucavas novada dome pie šī jautājuma skatīšanas plāno atgriezties šī gada rudenī, informēja Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs.

Lai pašvaldība būtu tiesīga iekasēt maksu par iebraukšanu Papes ciemā, tai no VAS «Latvijas Valsts ceļi» jāpārņem savā īpašumā autoceļa Rucava-Pape posms aptuveni četru kilometru garumā. Tomēr ceļa pārņemšanas process ir ieildzis un varētu noslēgties vien augustā vai septembrī, proti, aktīvās tūrisma sezonas beigās, kad iebraukšanas maksas ieviešana Papes ciemā vairs nebūtu aktuāla. Līdz ar to šogad iebraukšanas maksa vēl netiks ieviesta, bet pašvaldība pie jautājuma par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Papes ciemā atgriezīsies šī gada rudenī pēc tam, kad būs pārņēmusi minēto ceļa posmu. Tas nozīmē, ka pilotprojektu par iebraukšanas maksas ieviešanu Papes ciemā pašvaldība varētu īstenot nākamgad, skaidroja Ratkevičs.

Izvērtējot piloptrojekta rezultātus, pēc tam varētu lemt, vai 2018.gadā būtu lietderīgi ieviest iebraukšanas maksu arī Nidas ciemā. No sākotnējās idejas par iebraukšanas maksas ieviešanu vienlaikus gan Papes, gan Nidas ciemos pašvaldība ir atteikusies, jo tas prasītu gana lielus ieguldījumus, bet vēl nav zināms, vai tie atmaksātos, skaidroja Ratkevičs.

Kā ziņots, Rucavas novada dome šopavasar apsvēra ideju ieviest nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu Papes un Nidas ciemā un par šo jautājumu rīkoja sabiedrisko apspriešanu.

Piekrastes ciemi Pape un Nida Rucavas novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam ir noteikta kā īpašā režīma zona transportlīdzekļu iebraukšanai. Īpaša režīma zonas noteikšanas mērķis būtu mazināt negatīvo ietekmi, ko rada lielais tūristu pieplūdums, proti, teritorijas piegružošanu, tūrisma infrastruktūras bojāšanu, kāpu izbraukāšanu u.tml. Lai organizētu teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu, pašvaldība varētu ieviest sezonālu iebraukšanas maksu tūristiem un teritorijas apmeklētājiem, iepriekš skaidroja Rucavas novada domes priekšsēdētāja Irēna Šusta («Mūsmājas»).

«Šos līdzekļus mēs izlietotu, lai salabotu ceļus, ierīkotu jaunas autostāvvietas, labiekārtotu pludmali un glābšanas staciju. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka vēlamies, lai mūsu pludmalē nākotnē plīvotu Zilais karogs,» pastāstīja Šusta.

Saistošajos noteikumos būtu noteikta kārtība, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem (izņemot elektromobiļus) īpaša režīma zonā.

Lai iebrauktu piekrastes ciemos ar transportlīdzekli, būtu jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļauja. Bija plānots, ka nodeva par iebraukšanu piekrastes ciemos tiktu piemērota piecus mēnešus gadā - no 1.maija līdz 30.septembrim - un iebraukšana uz vienu diennakti maksātu divus eiro. Būtu paredzētas arī nodevas likmes ilgākam laika periodam bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. No nodevas maksas būtu atbrīvoti vietējie iedzīvotāji un personas, kurām Rucavas novadā pieder vai ir nodots lietošanā nekustamais īpašums, kā arī Rucavas novadā reģistrētās juridiskās personas.

Uz augšu