Pieejams Rīgas bērnudārzu rindu reģistrs

FOTO: Inga Kundziņa

www.riga.lv

Reģistrā iespējams sameklēt un apskatīt to bērnu vārdus un uzvārdus, kuri ir reģistrēti rindā uz kādu no Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Bērnu vecākiem ir iespējams noskaidrot rindas virzību Rīgas bērnudārzos.

Uz augšu