Visbēdīgākā situācija ar piemēslotām vietām ir tieši Pierīgā

Uz augšu