Magda Sabo "Elīzai"

Izdevniecībā “Tapals” ir sarūpēta populārās ungāru rakstnieces Magdas Sabo autobiogrāfiskā romāna “Elīzei” pirmā daļa.

Šis ir jau desmitais viņas romāns, kas nāk klajā latviešu valodā. Grāmata ir atmiņu veltījums M. Sabo audžumāsai Cili. Abas neparasti apdāvinātās māsas vieno augstu morāles kritēriju, ideālu un patriotisma “asinssaite” – gan skolas gadu sarežģītajos labirintos, gan – patstāvīgā dzīvē. Romāna darbība rit laikposmā starp Pirmo un Otro pasaules karu.

Tulk. Elga Sakse 344 lpp.

Uz augšu