Olga Lisovska “Pārlidojums”

Izdevniecībā “Tapals” Riharda Delvera mākslinieciskā ietērpā ir izdota dzejnieces Olgas Lisovskas jaunā grāmata “Pārlidojums”.

Dzejas izlasē ietverti pēdējos gados uzrakstītie dzejoļi un kopsavilkums no labākā, kas publicēts Olgas Lisovskas agrāk izdotajās dzejas grāmatās. Autore pati veikusi atlasi un veidojusi striktu kompozīciju. Kā vienmēr viņas dzejā – cilvēks dabā un daba cilvēkā – saistībā ar dažādiem attiecību mirkļiem, mīlestības motīviem, atskatu mūža guvumā un bērnībā.

Un netrako, Viss ir sadalīts. Arī debesis kārtu kārtām. Mūsu lūgšanas netiek tam mākonim līdz - tam frizētam, rožaini sārtam.

Un netrako. Apvārsnis zems? Nekas. Var karoti aizbāzt, ja kas. Nāc, izspēlēsim te smiltiņās, mūsu ikdienišķās rotaļas.

Uz augšu