Zatlers Siguldas skolā vada stundu

Otrdien, 14.septembrī, pēc Līgatnes novada apciemojuma Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze devās darba vizītē uz Siguldu, kur Valsts ģimnāzijā vadīja mācību stundu Siguldas novada skolu 9.-12.klašu audzēkņiem, TVNET informēja Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā.

Pirmais Valsts prezidents, kurš apmeklē Siguldas Valsts ģimnāziju

Valdis Zatlers bija pirmais Valsts prezidents, kurš apmeklēja Siguldas Valsts ģimnāziju - skolu, kura dibināta vienā laikā ar Latvijas valsti. Valsts prezidents ar skolēniem pārrunāja Latvijas nākotnes veidošanu, kurā piedalīsies tieši viņi, kā arī vēsturisku, ar Latvijas neatkarību saistītu notikumu emocionālā pārdzīvojuma nozīmi un jautājumu par to, ko nozīmē būt latvietim. Valdis Zatlers diskusijas noslēgumā bija patiesi gandarīts par Siguldas novada jauniešu patriotismu un augsto nacionālās valsts piederības izjūtu.

Lai iepazītos ar Siguldas aktualitātēm, Valsts prezidents darba pusdienās tikās ar domes deputātiem. Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par pašvaldību lomu stiprināšanu Latvijā un tās nozīmīgumu ekonomiskās krīzes laikā valsts atveseļošanās procesā, kā arī investīciju piesaisti valsts galvenajām tūrisma pilsētām un pilsētu attīstības plāniem.

Siguldā dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības rādītājus

Valsts prezidentu Sigulda pārsteidza ar to, ka novadā dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības rādītājus un nepilngadīgajiem Dome sponsorēja 175 vasaras darba vietas, lai jauniešiem dotu darba pieredzi. Tiekoties ar deputātiem, tika pārrunāta arī vienotas sistēmas jeb modeļa izveidošana valsts iestāžu un pašvaldību sadarbībai, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju abpusējās sadarbības iespējas, tajā skaitā pašvaldību atbalsts nevalstiskajam sektoram un organizāciju resursu izmantošana, piemēram, sociālajā jomā.

Prezidents siguldiešiem pateicās par izturību

Tikšanās laikā ar siguldiešiem Valdim Zatleram tika uzdoti aktuāli jautājumi par situāciju pēc vēlēšanām. Valsts prezidents aicināja siguldiešus aktīvi izmantot savu balsi gaidāmajās vēlēšanās. Runājot par krīzi valstī, Valsts prezidents siguldiešiem pateicās par izturību un skaidroja starptautiskā aizdevuma izmantošanu, atzīmējot, ka aizdevuma daļu, kuru bija paredzēts saņemt no individuālajām valstīm, nebūs jāizmanto. Iedzīvotājus interesēja arī Valsts prezidenta viedoklis par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju aizceļošanu darbam uz citām valstīm.

Diskutē par tūrisma nozares nozīmi

Savukārt, novērtējot Siguldas kā būtiska tūrisma objekta lomu, Valsts prezidents tikās ar novada tūrisma nozares - viesnīcu, ēdinātāju, muzeju, parku un izklaides uzņēmumu - pārstāvjiem, ar kuriem diskutēja par tūrisma nozares nozīmi valstiskā līmenī un lielāka valsts atbalsta nodrošināšanas nepieciešamību. Tūrisma nozares pārstāvji atzina, ka nav skaidra valsts tūrisma attīstības stratēģija un nav konsekvences nozaru attīstības plānošanā. Tāpat izskanēja aicinājums pārskatīt Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzdevumus un prioritātes. Savukārt Valsts prezidents aicināja Siguldas tūrisma nozares pārstāvjus nākt klajā ar saviem priekšlikumiem.

Siguldā 5% no visiem skolēniem viens vai abi ir devušies darbā uz ārzemēm

Vizīte noslēgumā Valsts prezidents tikās ar Siguldas novada izglītības iestāžu direktoriem, bāriņtiesu pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas ir saistīti ar Latvijas iedzīvotāju imigrācijas uz ārvalstīm atstātajām sekām uz skolēniem. Saskaņā ar sniegto informāciju, Siguldā 5% no visiem skolēniem viens vai abi ir devušies darbā uz ārzemēm. Sociālā dienesta un bāriņtiesu pārstāvji informēja pašreizējo tendenci, kad prom uz ārzemēm dodas visa ģimene, kā arī būtisko novada domes ieguldījumu bērnu aizbildniecības pilnvaru nokārtošanā un ģimeņu konsultēšanā, lai vecāku prombūtnes laikā bērniem varētu nodrošināt nepieciešamo palīdzību, tajā skaitā medicīnas aprūpi. Diskusijas laikā tika uzsvērts, ka šis jautājums būtu jāaktualizē arī valstiskā līmenī.

Vizītes ietvaros Lilita Zatleres kundze apmeklēja Siguldas Novada domes Dienas centru, kur tikās ar novada nevalstisko organizāciju vadītājiem.

Uz augšu