Piešķir 22 200 eiro Stūra mājas 1.stāva un pagrabstāva pieejamībai

FOTO: Edgars Kalmēns/TVNET

Valdība otrdien piešķīra 22 200 eiro Stūra mājas pirmā stāva un pagrabstāva pieejamībai apmeklētājiem arī turpmāk.

Nodibinājuma «Rīga 2014» administrēto izstāžu darbība ēkā beidzas 19.oktobrī. Pēc projekta beigām ēka atkal būs slēgta, bez noteiktas funkcijas un sabiedrībai nepieejama. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība aicinājusi rast finansējumu, lai arī turpmāk būtu iespējams publikai atvērt vēsturiski nozīmīgo ēkas daļu.

Pēc Kultūras ministrijas (KM) uzskata, ēkas daļa, kas atzīta par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu - ēkas 1.stāvu un pagrabstāvu, jāsaglabā, respektējot kultūras pieminekļa vērtības, un tai ir jābūt publiski pieejamai. Publisko pieejamību var nodrošināt izstādes «Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014» darbības turpināšanās.

Izstādes «Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014» turpmākai darbībai ēkas 1.stāvā un pagrabstāvā ir nepieciešami regulāri maksājumi par ēku un vienreizēji ieguldījumi ēkas infrastruktūrā: nomas, elektrības, ūdens, kanalizācijas, signalizācijas un citu saimniecisko izdevumu samaksai, kā arī apkures ierīkošanai, lai nodrošinātu ēkas ekspluatāciju arī apkures sezonā, telpu pielāgošanai, lai nodrošinātu apmeklētāju servisu un apkalpošanu - tam kopumā nepieciešami 81 764 eiro gadā.

Nepieciešami arī vienreizēji izdevumi izstādes satura uzturēšanai, tostarp materiālu un mākslinieka pakalpojumu iegāde izstādes papildināšanai, videotehnikas un datortehnikas iegāde, darba apstākļiem piemērota apģērba iegāde izstādes personālam – tam nepieciešami 5340 eiro. Finansējums nepieciešams arī izstādes funkcionēšanas nodrošināšanai - personāla atlīdzībai, biļešu pārdošanas ārpakalpojumam, reklāmas izdevumiem, biroja un administratīvajiem izdevumiem, apdrošināšanai – tas izmaksās 106 776 eiro gadā.

Ēkas pārējās daļas izmantošana paliek atklāts jautājums, kura risināšana ir ēkas īpašnieka - «Valsts nekustamie īpašumi» - kompetence, norāda KM.

KM lūgusi palielināt bāzes izdevumus nākamgad par 92 884 eiro, bet 2016., 2017.gadā par 87 544 eiro katru gadu, lai nodrošinātu izstādes «Stūra māja. Lieta nr.1914/2014» darbību. Valdība jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu nolēma skatīt kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Izstāžu projektu īstenošanai no valsts budžeta 2013.un 2014.gadā tika piešķirti 346 317 eiro. Izstādes apskatījuši 29 000 apmeklētāju. Nodibinājumam «Rīga 2014» faktiskie ieņēmumi no ekskursijām čekas pagrabos ir 64 324 eiro.

Tiek prognozēts, ka gadā izstādi apmeklēs aptuveni 31 000 apmeklētāju. Ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem gadā tiek plānoti 100 997 eiro. Biļetes cena plānota pieci eiro pieaugušajiem, divi eiro pensionāriem, skolēniem un studentiem, uzrādot apliecību, ģimenes biļete (divi pieaugušie no 18 gadu vecuma + divi bērni vai viens pieaugušais + trīs bērni) maksās 10 eiro.

Sešu stāvu mūra ēka Rīgā, Brīvības ielā 61, ar veikala telpām 1.stāvā ir celta 1912.gadā pēc arhitekta Aleksandra Vanaga izstrādāta projekta. Laika periodā no 1944. līdz 1991.gadam ēkā atradās Latvijas PSR Valsts drošības komiteja. Ēka ir unikāls objekts, kurā saglabājies plašs liecību klāsts par PSRS okupācijas politiskajām represijām un izdarīajiem noziegumiem pret cilvēci. Latvijas tautas apziņā šī vieta – Stūra māja – saistās ar cilvēku ieslodzīšanu, mocīšanu, nogalināšanu un morālu pazemošanu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ēkā līdz 2008.gadam darbojās Valsts policija.

Kopš 1998.gada ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis «Īres nams ar veikaliem». 2009.gadā ēka atzīta arī par valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietu «Komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – «Stūra māja«», definējot saglabājamās vērtības ēkas 1.stāvā un pagrabstāvā.

Nekustamais īpašums ir valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» īpašums.

Uz augšu