Zatlers: Salacgrīvas novadā ir ar ko lepoties

Salacgrīvas novadā ir ar ko lepoties, šodien pēc darba vizītes atzīst Valsts prezidents Valdis Zatlers.

"Jūsu novadā ir ar ko lepoties. Esmu šeit bijis neskaitāmas reizes, bet šodien man bija patīkami atklāt to, ka šeit, stiprā novadā, mīt stipri cilvēki. Jūs jūtaties kā saimnieki savā novadā - to šodien sajutu, tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, uzņēmējiem, konsultatīvajām padomēm un iedzīvotājiem," tikšanās laikā atzina prezidents.

Savu vizīti prezidents ar kundzi Lilitu Zatleri uzsāka, piedaloties Latvijas-Vācijas pašvaldību sadarbības forumā. Zatlers uzsvēra pašvaldību lomu iedzīvotāju dzīves, darba un atpūtas veidošanā. Viņš atzina, ka arī no Latvijas pašvaldībām citu valstu kolēģi var daudz mācīties, un novēlēja abām pusēm - Latvijas un Vācijas pašvaldību pārstāvjiem - citam citu iedvesmot, aģentūru LETA informēja Prezidenta preses dienestā.

Vēlāk Valsts prezidents tikās ar Salacgrīvas novada domes vadību un citām amatpersonām un apsprieda novada aktuālos jautājumus, tostarp uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības iespējas, pašvaldību finansēšanas un sešgadnieku apmācības jautājumus. Domes deputāti iepazīstināja Zatleru ar ieguvumiem pēc pašvaldību apvienošanās, kā arī dažādu konsultatīvo padomju darbību, kas sniedz iespēju novadā kvalitatīvāk pieņemt lēmumus. Savukārt deputāti vēlējās uzzināt Valsts prezidenta redzējumu par arodizglītību, bezdarbu un cilvēku aizplūšanu uz ārzemēm.

Pēc tikšanās ar Salacgrīvas novada domes vadību Valsts prezidents ar dzīvesbiedri apmeklēja AS "Brīvais vilnis", kur iepazinās ar ražošanas procesu un uzņēmuma pieaugošā eksporta tirgus tendencēm. Pašlaik "Brīvais vilnis" eksportē 90% no savas produkcijas.

Pēc tam prezidents ar kundzi devās uz Kuivižu zvejas un jahtu ostu, kur tika iepazīstināts ar ostas attīstības iecerēm.

Sarunas par novada aktualitātēm turpinājās darba pusdienu laikā ar Salacgrīvas domes vadību un novada uzņēmējiem. Uzņēmēji vēlējās dzirdēt prezidenta viedokli par Latvijas ekonomisko stāvokli un uzņēmēju lomu ekonomikas sildīšanā, nodokļu politiku lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejniecības nozarē, kā arī lauku infrastruktūras un tūrisma attīstītības iespējām. Tikšanās dalībnieki izteica ierosinājumu paplašināt pašvaldību tiesības noteikt atsevišķu nodokļu apmēru, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, lai reģioniem piesaistītu uzņēmējus un radītu papildu darba vietas.

Vizītes turpinājumā Zatlers iepazinās ar Salacgrīvas novada konsultatīvo padomju pieredzi, veidojot saikni starp iedzīvotājiem un pašvaldību, kuru Valsts prezidents atzinīgi novērtēja un aicināja šajā pieredzē dalīties ar citām Latvijas pašvaldībām.

Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu novada iedzīvotāji viņam pauda raizes par Salacgrīvas tilta stāvokli, interesējās par patriotisko audzināšanu, Valsts prezidenta vizīti Krievijā, infrastruktūras attīstību novadā, valsts atbalstu pensionāriem, demogrāfijas jautājumiem, tajā skaitā emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos Latvijā.

Salacgrīvas novada apmeklējuma laikā Valsts prezidents viesojās zvejnieku saimniecībā "Kurķis", kur notiek nēģu zvejošana. Savukārt vizītes noslēgumā valsts pirmais pāris apmeklēs Naborigama cepli.

Uz augšu