Plāno noteikt maksu par iebraukšanu Papes un Nidas ciemā

Ilustratīvs attēls

FOTO: flickr.com/photos/rrrtem

Rucavas novada dome plāno ieviest nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu Papes un Nidas ciemā, informēja Rucavas novada domes priekšsēdētāja Irēna Šusta («Mūsmājas»).

Piekrastes ciemi Pape un Nida Rucavas novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam ir noteikta kā īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai.

Īpaša režīma zonas noteikšanas mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi, ko rada lielais tūristu pieplūdums,

proti, teritorijas piegružošanu, tūrisma infrastruktūras bojāšanu, kāpu izbraukāšanu u.tml.

Lai organizētu teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu, plānots ieviest sezonālu iebraukšanas maksu tūristiem un teritorijas apmeklētājiem,

skaidroja Šusta.

«Šos līdzekļus plānojam izlietot, lai salabotu ceļus, ierīkotu jaunas autostāvvietas, labiekārtotu pludmali un glābšanas staciju.

Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka vēlamies, lai mūsu pludmalē nākotnē plīvotu Zilais karogs,» pastāstīja Šusta.

Pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projekta «Par transporta līdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Papes un Nidas ciemos» pirmo redakciju, ko nākamnedēļ nodos sabiedriskajai apspriešanai.

Saistošajos noteikumos būs noteikta kārtība, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem (izņemot elektromobiļus) īpaša režīma zonā Rucavas pagasta Papes un Nidas ciemu teritorijā.

Lai iebrauktu piekrastes ciemos ar transportlīdzekli, būs jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļauja. Pašreizējā noteikuma projekta redakcija paredz, ka

nodeva par iebraukšanu piekrastes ciemos tiks piemērota piecus mēnešus gadā - no 1.maija līdz 30.septembrim.
Plānots, ka iebraukšana uz vienu diennakti maksās divus eiro.

Paredzētas arī nodevas likmes ilgākam laika periodam bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām caurlaide 30 dienām izmaksātu 30 eiro, bet visam gadam - 100 eiro. Savukārt transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām nodevu plānots noteikt attiecīgi 40 eiro un 200 eiro apmērā.

No nodevas maksas būs atbrīvoti vietējie iedzīvotāji un personas, kurām Rucavas novadā pieder vai ir nodots lietošanā nekustamais īpašums

, kā arī Rucavas novadā reģistrētās juridiskās personas. Saistošo noteikumu projekts paredz arī vēl citus nodevas samaksas atvieglojumus dažādām kategorijām.

Par neatļautu iebraukšanu īpašā režīma zonā paredzēts piemērot soda naudu 30 eiro apmērā,

bet par atkārtotu šāda veida pārkāpumu gada laikā varēs sodīt ar 100 eiro.

No nākamās nedēļas līdz 16.martam saistošo noteikumu projekta pirmā redakcija tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai. Viedokļus par to plānots uzklausīt arī 4.martā un 11.martā paredzētajās iedzīvotāju sapulcēs Dunikas un Rucavas pagastos. Pēc iedzīvotāju viedokļa un ierosinājumu uzklausīšanas tiks lemts, vai noteikumu projektā būtu veicamas kādas izmaiņas. Iespējams, saistošos noteikumus varētu apstiprināt 24.marta domes sēdē. Saistošie noteikumi varēs stāties spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas izdevumā «Latvijas Vēstnesis». Domes priekšsēdētāja pieļauj, ka jaunie noteikumi varētu stāties spēkā ja ne no šī gada 1.maija, tad, iespējams, no 1.jūnija.

Uz augšu