Jaroslava Hašeka stāsti bez Šveika

Izlasē iekļauti 30 stāsti no Kopotu rakstu sējuma "Solīdais uzņēmums" (Groteskas un mistifikācijas jeb Trešais Dekamerons).

Tajā ir avantūristiskas dabas cilvēku piedzīvojumi, Hašeka piedzīvojumi Krievijā un Igaunijā, ironiski padomi dažādiem dzīves gadījumiem, kā arī politiskas ievirzes satīra. Stāstus ilustrē čehu populārā mākslinieka Jozefa Ladas ilustrācijas.

Notikumi aptver laika posmu no 1920. gada līdz pat autora nāvei. Tajos latviešu tik iecienītā Šveika radītāja daiļrade, ar viņam raksturīgo improvizācijas vieglumu un groteskiem pārspīlējumiem, izpaužas visā savā spilgtumā un briedumā.

Tulk. J. Krastiņš. 264 lpp., Tapals, 2007

Uz augšu