Pērn nav izpildīti atsevišķi valdības rīcības plānā noteiktie uzdevumi

Laimdota Straujuma

FOTO: LETA

Pagājušajā gadā nav izpildīti atsevišķi Laimdotas Straujumas (V) vadītās valdības rīcības plānā noteiktie uzdevumi. Pārresoru koordinācijas centrs ir apkopojis informāciju par valdības rīcības plāna izpildi pagājušajā gadā, un tajā redzams, ka daļa no valdības deklarācijā dotajiem uzdevumiem, kas iekļauti rīcības plānā, ir izpildīti, bet daļa no uzdevumiem vēl ir procesā.

Uzņēmējdarbības, nodarbinātības un investīciju piesaistes jomā viens no uzdevumiem bija ieviest un īstenot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izteiktās rekomendācijas korporatīvās pārvaldības jomā. Šis uzdevums ir izpildīts, pilnveidojot normatīvo regulējumu. Tāpat šajā jomā bija pausta apņemšanās veidot uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei atbilstošu infrastruktūru. Šī uzdevuma izpilde ir sākta, taču vēl nav pabeigta. Kā norādīts atskaitē, Tieslietu ministrijas izveidotā pastāvīgā darba grupa ir izstrādājusi piecus advokātu procesa variantus, no kuriem četri ir vērsti uz iespējamām izmaiņām. Pagaidām gan ekspertu vidū nav vienota viedokļa, kurš no variantiem būtu piemērotākais. Pēc diskusijām Saeimā konceptuālais ziņojums ir precizēts un papildināts ar būtiskiem statistikas datiem, un šobrīd ministrijas politiskā vadība vērtē, vai sākt konceptuālā ziņojuma publisko saskaņošanas procesu caur valsts sekretāru sanāksmi.

Savukārt kā izpildīts ir atzīmēts uzdevums, kas paredzēja izstrādāt grozījumus Maksātnespējas likumā kreditoru aizsardzības stiprināšanai tiesiskās aizsardzības procesā.

Valsts pārvaldes jomā tika noteikts mērķis veidot profesionālu, efektīvu, modernu, uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi. Valdības rīcības plānā uzdevums bija sagatavot grozījumus likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru», kuru mērķis ir veicināt e-pakalpojumu un citu cilvēkiem ērtu pakalpojumu attīstību, noteikt regulējumu, lai atteiktos no tiesību subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā teritoriālās piekritības.

Starp izpildītajiem uzdevumiem ir valsts valodas lomas stiprināšanas pasākumi, dalītā īpašuma un hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma pilnveidošana, ir sāktas reformas tiesu sistēmā, kur daļa no noteiktajiem uzdevumiem ir izpildīta, bet ir arī tādi, kas ir daļēji izpildīti. Ir pilnveidoti arī normatīvie akti, lai nodrošinātu cilvēktiesību un pamattiesību aizskārumu efektīvu novēršanu, paredzot efektīvus un tūlītējus cilvēktiesību aizsardzības mehānismus kriminālprocesā un administratīvajā procesā. Tāpat pagājušā gada laikā ir īstenota iecere par elektronisko izsoļu ieviešanu.

Lai veicinātu bērnu tiesību aizsardzību un vecāku pienākumu pildīšanu, ir sākusi darboties publiski pieejama datubāze par uzturlīdzekļu nemaksātājiem.

Atsevišķiem valdības rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, kuru izpilde ir tikai sākta vai ir notikusi daļēji, ir paskaidrots, ka konkrētie darbi ir turpināmi arī šajā gadā. Tāpat katrai ministrijai ir uzskaitīti šogad paveicamie uzdevumi.

Uz augšu