Bičkovičs: Tiesu darbinieku algas ir neadekvātas; var ietekmēt taisnīgu tiesu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs FOTO: LETA

Tiesu darbinieku atalgojums nav adekvāts; biežā kadru mainība var ietekmēt personas tiesības uz taisnīgu tiesu, sakot runu Latvijas tiesnešu konferencē, teica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

«Tiesu darbinieku atalgojums šobrīd ir neadekvāti zems darba kvalifikācijai un apjomam, kā arī tas nav konkurētspējīgs valsts pārvaldē. Līdz ar to tiesu

personāla mainība pārsniedz pat 40% gadā, kas nepašaubāmi mazina tiesu darba efektivitāti un kvalitāti un var ietekmēt arī personu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tieslietu padome aicināja Tieslietu ministriju aktualizēt šo problēmu un vērst uz to Ministru kabineta uzmanību,» norāda Bičkovičs.

Viņš skaidroja, ka uzmanību šim jautājumam ir pievērsusi arī Tieslietu padome, kurai gan nav tiesību nākt klajā ar rosinājumiem, lai sakārtotu tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojuma sistēmu, veicinātu algu palielināšanos, taču tā ir spējīga aktualizēt jautājumu, veicot pētījumus un citas darbības.

«Šobrīd ir saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, kurā valdības vadītāja lūdz tieslietu ministram un finanšu ministram ņemt vērā sniegtos priekšlikumus par tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmu un tiesu sistēmas darbinieku atalgojumiem, izstrādājot valsts budžeta projektu 2017.gadam,» viņš piebilda.

Uz Latvijas tiesnešu konferenci ieradušies 348 no 576 tiesnešiem.

Uz konferenci aicināta arī Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija. Pasākuma viesi būs arī Tieslietu padomes locekļi, Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas deputāti, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.

Plānots, ka pārskatu par Tieslietu padomes darbu kopš iepriekšējās konferences sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs informēs par aktualitātēm tieslietu sistēmā, bet atskaitīsies par gada darbu Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs Visvaldis Sprudzāns.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuru ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Tieslietu padome arī apstiprina Tiesnešu konferences nolikumu.

Uz augšu
Back