Ministru atrašanu kavē arī konkurētspējīga atalgojuma trūkums

Uz augšu