Latvijas enerģētiskā atkarība, pateicoties koksnei, samazinājusies no 43% līdz 37%

Cirsma

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Latvijas enerģētiskā atkarība samazinājusies no 43% 2010.gadā līdz 37% 2014.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

2014.gadā kurināmās koksnes īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā bija 30,8%, kas ir par 7,3% vairāk nekā 2010.gadā. Turpretī dabasgāzes patēriņš samazinājās par 7,4%, un 2014.gadā tā īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā bija 24,1%.

2014.gadā Latvijā kopējais energoresursu patēriņš bija 188,1 petadžouli (PJ), kas ir par 0,5% vairāk nekā 2013.gadā. Pēdējo desmit gadu laikā kopējais energoresursu patēriņš nav būtiski mainījies. Salīdzinoši 2004.gadā kopējais energoresursu patēriņš bija 188,7 PJ, kas ir par 0,3% vairāk nekā 2014.gadā.

2014.gadā pārveidošanas sektors, kas ietver elektroenerģijas ražošanu un siltumenerģijas ražošanu pārdošanai, patērēja 47,1 PJ energoresursu un saražoja 35,6 PJ enerģijas, no tās 25,7 PJ siltumenerģijas un 10,8 PJ elektroenerģijas. Pārveidošanas sektorā Latvijā pārsvarā izmanto neatjaunīgo energoresursu - dabasgāzi, kuras īpatsvars pārveidošanas sektorā pakāpeniski samazinās - no 81% 2010.gadā līdz 64,3% 2014.gadā.

Kopš 2010.gada atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars pieauga par 18,6% un 2014.gadā sasniedza 35,1% no patērētājiem energoresursiem pārveidošanas sektorā.

Energoresursu gala patēriņš 2014.gadā bija 168,5 PJ, kas ir par 1,6% vairāk nekā 2013.gadā. Lielākais energoresursu patērētājs ir mājsaimniecības, kuras patērē vidēji 30%, transports (vidēji 27%) un rūpniecība (vidēji 20%).

Pērn transportā patērēja 46,3 PJ energoresursu, kas ir par 2,1% vairāk nekā 2013.gadā. Dīzeļdegvielas, kas ir galvenais energoresurss transporta nozarē, īpatsvars energoresursu gala patēriņā bija 61,5%. Sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš pieauga no viena PJ 2010.gadā līdz 2,6 PJ pērn, kas ir kāpums par 167,5%. Biodīzeļdegvielas un bioetanola patēriņš 2014.gadā veidoja 2% no energoresursu gala patēriņa, kas ir par 0,26% vairāk nekā 2013.gadā.

Pērn energoresursu patēriņš rūpniecībā bija 37,8 PJ, kas ir par 5,7% vairāk nekā 2013.gadā. Metālu un metāla izstrādājumu ražošanā bija vislielākais energoresursu patēriņa samazinājums - par 91,4%. Lielākais energoresursu patēriņš 2014.gadā bija koksnes, koka un korķu izstrādājumu ražošanā - 19,1 PJ jeb 50,5% no energoresursu gala patēriņa rūpniecībā. Šajā nozarē energoresursu patēriņš pieauga par 26,1%, pieaugot arī koksnes granulu ražošanai. 2014.gadā tika saražoti 24,9 PJ koksnes granulu, kas ir par 25,3% vairāk nekā 2013.gadā.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās 2014.gadā bija 52,4 PJ, kas ir par 1,3% mazāk nekā 2013.gadā. Mājsaimniecībās pārsvarā izmanto kurināmo koksni, no kuras 85% bija malka, savukārt 2013.gadā tas bija 91%. Samazinoties malkas patēriņam, 2014.gadā koksnes granulu īpatsvars kopējā energoresursu patēriņā mājsaimniecībās pieauga par 152,3%.

Uz augšu