Lai vasaras nometne nekļūtu par jūsu bērna murgu

Ilustratīvs foto

FOTO: Flickr/Florida fish and wildlife

Veselības inspekcija (VI) aicina vecākus noskaidrot visu iespējamo informāciju par bērnu nometnēm pirms līgumu slēgšanas ar to rīkotājiem un savu bērnu nosūtīšanas turp.

Pirms līguma slēgšanas VI aicina arī pašus vecākus pārliecināties par nometnes atbilstību: iepazīties ar nometnes apkārtni, pievēršot pastiprinātu uzmanību telpu (īpaši sanitāro telpu) tīrībai, kārtībai un to nodrošinājumam (ierīces darbojas, ir tualetes papīrs), pārliecināties, ka ir iespēja nomazgāt rokas pirms ēdienreizes un pēc tualetes apmeklējuma (ierīces darbojas, ir ziepes, roku susināšanas līdzekļi), noskaidrot, vai rotaļu un sporta zonā esošās ierīces nav bojātas un ir labi nostiprinātas, kā nepieciešamības gadījumā nometnē tiks organizēta pirmās palīdzības sniegšana un vai bērniem redzamā vietā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju.

Tāpat jāpārliecinās, vai bērnam izvēlētā vasaras nometne būs droša: vai tā atbilst visām obligātajām prasībām, ir saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un arī VI.

2013.gadā VI izsniedza 903 atzinumus nometņu darbības sākšanai, kas ir par 19% vairāk nekā 2012. gadā. Divām nometnēm atzinuma izsniegšana tika atteikta. Kopumā Inspekcija veica 96 plānveida kontroles bērnu nometnēs visā valstī.

Atsevišķas neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 37 nometnēs. Lielākoties problēmas bija saistītas ar dalībnieku ģimenes ārsta izsniegtajām izziņām. Tāpat vairākos gadījumos nometnēs redzamā vietā nebija norādīta visa nepieciešamā tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontaktinformācija, ar kuru ir noslēgta vienošanās par nometnes dalībnieku (t.sk. darbinieku) medicīnisko apkalpošanu.

Uz augšu