Pēc pašu lūguma apturēta Zanes un Andra Kalinku arhitektu sertifikātu darbība

Uz augšu