Nabadzīgo aizsargāšanai ir jāievieš progresīvais nodoklis

Uz augšu