Atceļ spriedumu Latvenergo tarifu lietā; tiesa skatīs vēlreiz

FOTO: RIA Novosti/Scanpix

Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru tika atcelti 2011.gadā AS «Latvenergo» akceptētie tarifi, pēc būtības bija nesamērīgs, tāpēc energokompānija ir gandarīta, ka Augstākās tiesas (AT) Senātā iesniegtie argumenti tikuši pieņemti.

TāAT Senāta lēmumu atcelt apgabaltiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai komentēja «Latvenergo» valdes loceklis un komercdirektors Uldis Bariss.

Energokompānijas ieskatā, pat ja pieņemtu, ka ar tarifiem bijušas kādas problēmas un «Latvenergo» nevarēja diferencēt cenu par 1200 kilovatstundām (kWh), tiesas lēmums nevar būt piemērojams ar atpakaļejošu datumu.

«Manuprāt, pats galvenais princips ir, ka neatkarīgi no tā, vai drīkstējām vai nedrīkstējām samazināt cenu 1200 kWh, tas nevar tikt atcelts atpakaļejoši,» teica Bariss. Viņaprāt, ja «Latvenergo» rīcību atzīst par nepareizu, tā jāuzdod labot, bet uz priekšu.

«Latvenergo» uzskata, ka AT Senāta spriedumā ir konstatēta «objektīvā patiesība tarifu lietā». Ar spriedumu argumentēti konstatēts, ka lēmums par saistīto lietotāju elektroenerģijas tarifu atcelšanu ir bijis nesabalansēts, un AT ņēmusi vērā praktiski visus nozīmīgākos «Latvenergo» un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) kasācijas sūdzību argumentus, norāda kompānijas preses sekretāre Ivita Bidere.

Energokompānija arī izsaka gandarījumu, ka elektroenerģijas tarifu aprēķins saistītajiem lietotājiem, kas stājās spēkā 2011.gada 1.aprīlī, nav atzīts par ekonomiski nepamatotu. Atsaucoties uz Senāta norādīto, «Latvenergo» vēsta, ka iemesli, kuru dēļ iepriekšējās instances ieskatā esošos tarifus atzina par nepamatotiem, nav pietiekami argumentēti, lai spriedums paliktu spēkā.

AT Senāts ir atbalstījis SPRK un «Latvenergo» kasācijas sūdzībā pausto nostāju, ka tarifa struktūrā nav saskatāmas diskriminācijas vai neatļautas subsidēšanas pazīmes, teikts kompānijas paziņojumā.

Energokompānija arī norāda, ka tā rūpīgi iepazīsies un praktiskajā darbībā ņems vērā AT Senāta spriedumā ietvertās atziņas attiecībā uz tarifu noteikšanas principiem.

Kā ziņots, AT Senāts šodien atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika atcelti 2011.gadā «Latvenergo» akceptētie tarifi, un nosūtīja lietu uz apgabaltiesu jaunai izskatīšanai.

AT Senāts pamatoja lietas atsūtīšanu atpakaļ uz apgabaltiesu, norādot, ka Administratīvā apgabaltiesa, lai arī pēc būtības pareizi noteikusi, ka pieteikuma priekšmets lietā ir SPRK lēmums par tarifu atbilstību, kļūdaini atzinusi, ka tas ir ietverts pieteicēju apstrīdētajā lēmumā.

Kā konstatējis Senāts, SPRK lēmums par jaunajiem tarifiem nav priekšnoteikums, lai stātos spēkā «Latvenergo» noteiktie tarifi. Atbilstoši 2007.gada 12.decembrī apstiprinātajai metodikai SPRK nenosaka tarifus un tiesību normas neuzliek par pienākumu komisijai izdot administratīvo aktu, kas tos apstiprina, - tarifus nosaka komersants, un SPRK atbilstoši jau apstiprinātai metodikai pēc to izvērtēšanas aktīvi iejaucas tikai tajā gadījumā, ja tiek saskatīta neatbilstība.

Tāpat Senāts spriedumā norādījis, ka parasti administratīvā akta atcelšana ir pieļaujama uz priekšu, un pieteicējam atkarībā no lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem ir tiesības prasīt uzsāktās izpildes seku novēršanu vai arī atlīdzinājumu.

Senātā ar kasācijas sūdzību vērsās atbildētāji - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) un «Latvenergo» -, apstrīdot Administratīvās apgabaltiesas pagājušā gada 25.jūnija spriedumu, ar kuru tika atcelts regulatora 2011.gada lēmums par jaunajiem elektroenerģijas tarifiem. Apgabaltiesas spriedums arī paredzēja, ka līdz ar SPRK lēmuma Nr.40 atcelšanu spēku atgūst iepriekšējie «Latvenergo» tarifi.

Uz augšu