Muižniece nespēj izskaidrot, kā tapis nepareizais protokols

Vineta Muižniece

FOTO: LETA

Dokumenta viltošanā apsūdzētā Satversmes tiesas (ST) tiesnese Vineta Muižniece šodien, sniedzot savas liecības Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, nespēja izskaidrot, kādos apstākļos tapis nepareizais Saeimas Juridiskās komisijas 2009.gada 1.septembra sēdes protokols.

Muižniece neatceras, kad parakstījusi protokolu

Muižniece neatceras, kad tieši viņa parakstījusi minēto protokolu, taču viņa domā, ka pirms nopratināšanas prokuratūrā viņa nebija redzējusi protokola trešo lapu, kurā atspoguļotie fakti nesaskan ar sēdes audioierakstu.

Savu vainu prokuratūras celtajā apsūdzībā Muižniece neatzīst, jo

kā Saeimas deputāte viņa neesot veikusi nekādas pretlikumīgas darbības ar dokumentiem.

Apsūdzētā skaidri zina, ka parakstītos Saeimas sēžu protokolus viņa nekad nav labojusi un mainījusi to tekstu. Tomēr apsūdzībā viņai tiek pārmesta protokola teksta sagrozīšana pirms dokumenta projekta parakstīšanas.

Dažkārt labojusi kļūdas

Muižniece šodien tiesā atzina, ka dažkārt ir labojusi kļūdas dokumentu melnrakstos, kas vēl nav bijuši parakstīti. Taču lietas materiālos figurējošā papīra lapa, uz kuras ar Muižnieces roku veiktas izmaiņas iespējamajā protokola projekta tekstā, pēc apsūdzētās teiktā, ir vienkārši viņas darba piezīmes. Muižniece uzsvēra, ka uz šīs piezīmju lapas nav atrodamas nekādas norādes par to, ka attiecīgās izmaiņas būtu jāieraksta protokolā.

Apsūdzētā tiesā nespēja izskaidrot, kā informācija no viņas darba piezīmju lapas, kas rakstīta 2009.gada nogalē, varēja tikt izmantota 2009.gada 1.septembra sēdes protokolā.

Savas piezīmju lapas Muižniece dažkārt atdevusi paglabāt Saeimas Juridiskās komisijas konsultantei Evijai Bērziņai. Turpretim Bērziņa nereti esot devusi Muižniecei parakstīt nekvalitatīvi sagatavotus dokumentu projektus, kuros vēl bijis jāveic daudz labojumu.

Savu liecību noslēgumā Muižniece atkārtoti uzsvēra, ka viņa nekad nav viltojusi nevienu Saeimas dokumentu un viņai pat prātā neesot ienācis, ka to būtu gatavs darīt kāds viņas kolēģis no parlamenta.

Muižniece savas liecības tiesai bija sagatavojusi rakstveidā un šodien tās nolasīja. Kad tiesa deva prokurorei iespēju uzdot jautājumus Muižniecei, valsts apsūdzības uzturētāja lūdza laiku, lai tam varētu sagatavoties, tāpēc lietas izskatīšanā tika pasludināts pārtraukums līdz pirmdienas, 10.septembra, plkst.10.

Apsūdz dokumentu viltošanā

Kā ziņots, Muižniece tiek apsūdzēta par to, ka viņa, būdama valsts amatpersona - Saeimas deputāte un vienlaikus arī Juridiskās komisijas priekšsēdētāja -, viltojusi dokumentu - Saeimas Juridiskās komisijas 2009.gada 1.septembra sēdes protokolu.

Uz augšu