Vai šis ir īstais bērnudārzs? Jautājumi, uz kuriem vērts atbildēt

FOTO: RIA Novosti/Scanpix

Izvēloties bērnudārzu savai atvasei, jābūt rūpīgam un jāiedomājas pat par visniecīgāko sīkumu, jo galu galā šajā iestādē bērns pavadīs lielāko daļu sava laika. Ieskaties jautājumos, kurus vajadzētu uzdot pirmsskolas iestādes vadītājai vai pašiem vecākiem sev, apskatot jaunizvēlēto grupiņu!

- Vai pirmsskolas izglītība ir sertificēta, vai tai ir licence?

- Vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota valstī apstiprināta pirmsskolas izglītības programma?

- Kādas ir atsauksmes par šo iestādi?

- Vai vispārējā atmosfēra iestādē ir mājīga?

- Vai bērnudārza grupiņā ir dažādas zonas - bērna atpūtai un rotaļām?

- Vai bērniem bīstami priekšmeti - šķēres, tīrīšanas līdzekļi - tiek turēti ieslēgti bērniem nepieejamā vietā?

- Vai rotaļlietas grupiņā ir bērniem piemērotas?

- Vai bērni tiek pieskatīti visu laiku, ieskaitot gulētiešanas laiku?

- Vai vecāki drīkst ierasties bērnudārzā jebkurā laikā?

- Vai bērnudārza audzinātājas/auklītes prot sniegt pirmo palīdzību?

- Vai redzamā vietā ir izvietots evakuācijas plāns ugunsgrēka vai citiem operatīvas rīcības gadījumiem?

- Kāds ir izskatās rotaļlaukums? Vai tas ir bērniem drošs un atbilstošs bērnu vecumam? Vai krāsa nav nolupusi un nav asu vai atskabargainu stūru?

- Kādas ir vadlīnijas attiecībā uz bērna slimošanu un palikšanu mājās - vai drīkst vest uz bērnudārzu ar iesnām vai klepu?

- Vai ir pietiekami daudz pieskatītāju? Vai audzinātājas spēj tikt galā ar bērniem?

- Vai audzinātājas pēdējā laikā ir apmeklējušas pilnveidošanās kursus par bērnu attīstību un izglītību?

- Kāda bērnudārzā ir kārtība disciplīnai? Kāda ir bērnudārza attieksme pret bērna ēdināšanu, podiņmācību, sodīšanu?

- Vai bērnudārzs ir pretimnākošs taviem ierosinājumiem un sniedz atbildes uz jautājumiem?

- Vai viņi ir ieinteresēti dzirdēt par tavu bērnu, kas tev ir sakāms?

- Vai bērnudārza audzinātājas regulāri komunicē ar vecākiem? Vai viņas stāsta katru dienu, kas notiek ar tavu bērnu?

- Vai personāls šķiet labsirdīgs un rūpīgs?

- Kā bērnudārzā tiek galā ar konfliktsituācijām? Vai tas tiek darīts bez pacietības zaudēšanas? Vai viņi kaunina bērnus vai soda par pārkāpumiem? Kāda ir attieksme un rīcība gadījumos, kad bērni viens otram dara pāri?

- Vai no malas šķiet, ka audzinātājas savu darbu dara ar prieku un izbauda, ka var būt kopā ar bērniem?

- Vai bērns šķiet apmierināts par došanos uz bērnudārzu?

- Vai audzinātājas visiem bērniem velta vienlīdzīgu uzmanību?

- Vai visas aktivitātes ir atbilstošas bērna vecumam?

- Vai grupiņā ir pietiekami daudz rotaļlietu, grāmatu un citu materiālu bērniem, ar kuriem darboties?

Uz augšu