Izglītošana par veselīgu dzīvesveidu jāuztic skolai

By woodleywonderworks

FOTO: www.flickr.com

Vecāki vēlas, lai viņu bērni saņemtu labāku izglītību veselības jautājumos, turklāt vairums uzskata, ka zināšanas par veselīgu dzīvesveidu būtu jāsaņem skolā un veselības izglītībai jābūt kā atsevišķam mācību priekšmetam.

Aptaujas rezultāti apliecina vecāku vēlmi savas atvases vairāk izglītot par veselīgu dzīvesveidu, uzticot to skolai: 68% respondentu uzskata, ka bērnu izglītošanai par veselības tematiem skola ir otrs labākais informācijas avots pēc pašiem vecākiem.

Vairums (79%) vecāku atzīst, ka veselības izglītību skolā redz kā atsevišķu mācību priekšmetu.

Lai arī lielākā daļa (82%) aptaujāto vecāku apgalvo, ka par veselības jautājumiem bērnus cenšas izglītot paši, vairāk nekā puse respondentu atzīst, ka viņiem ir tikai daļējas zināšanas šajā jomā. Vairums (45,3%) aptaujāto apgalvo, ka, izglītojot savus bērnus par veselības tēmām, ir saskārušies ar grūtībām. Papildus nepietiekamām zināšanām kā galvenie šķēršļi tiek minēti nepietiekamās prasmes un laika trūkums (attiecīgi − 24,5% un 11,4%).

«Iespējams, ka īstermiņā veselības mācības atjaunošana skolās nedos būtiskus uzlabojumus, taču nav pieļaujama situācija, kāda tā ir pašlaik – par jauniešu veselības tematiku netiek nedz runāts, nedz meklēti risinājumi. Ir pienācis laiks atbildīgo ministriju ierēdņiem, veselības speciālistiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pašiem vecākiem apvienot spēkus, lai meklētu efektīvākos risinājumus jauniešu veselības uzlabošanai,» norāda biedrības Papardes zieds valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Ar bērniem apspriežot veselībai svarīgus tematus, visdrošāk un pārliecinošāk vecāki spēj runāt par drošību, piemēram, drošu uzvedību uz ielas vai ūdens: 65% aptaujāto savas zināšanas šajā jomā uzskata par pietiekošām. Savukārt nedrošību rada nepietiekamās zināšanas par garīgo veselību un seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem – attiecīgi tikai 27,3% un 41,3% vecāku savas zināšanas par veselības tematiku vērtē kā pietiekošas. Neraugoties uz zināšanu trūkumu garīgās veselības jomā, tieši šie ir jautājumi, kurus vecāki visbiežāk pārrunā ar bērniem.

Vairums − 60%−vecāku aptaujā atzinuši, ka katru dienu runā par konfliktu risināšanu un emocijām.

Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka: «Bērni skolas sistēmā pavada 12 garus gadus, kuru laikā apgūst dažādas teorētiskas zināšanas. Diemžēl par pašu svarīgāko − savu ķermeni, attīstību, veselību un veidiem, kā to ilgtermiņā pasargāt, - nepiedodami maz. Lai gan daudzas būtiskas lietas iemāca vecāki saviem bērniem ģimenē, tomēr ne visiem bērniem ir paveicies ar zinošiem vecākiem, kam pašiem ir pozitīva attieksme pret savu veselību. Daudziem bērniem ir nepilnas ģimenes vai vecāki pametuši valsti, tāpēc skola paliek kā vienīgais uzticamais, bērnus sasniedzošais kanāls, caur kuru veselības informāciju un izglītošanu iespējams sniegt.»

Aptaujas dalībnieki arī atzīst, ka, ar bērniem pārrunājot veselības tēmas, ir konstatējuši, ka viņu atvases nelabprāt ieklausās vecāku teiktajā, bet

drīzāk ieklausās cilvēkos no malas, trešajās personās – skolotājos, audzinātājos vai pat vienaudžos.

Vecāki labprāt skolai uzticētu tādus jautājumus kā drošība (atbalsta 84% respondentu), seksuālā un reproduktīvā veselība (58%), garīgā veselība (62%) un atkarības jautājumi (73%). Vērtējot pašlaik skolās gūtās zināšanas, vecāki uzskata, ka tās nav pietiekamas.

Biedrības Papardes zieds un Māmiņu kluba šopavasar veiktajā aptaujā piedalījās 673 vecāki, no kuriem divas trešdaļas (66%) bija sākumskolas bērnu vecāki, 13% − pamatskolas vecuma bērnu vecāki, bet 7% bija vidusskolēnu vecāki. Puse aptaujāto vecāku dzīvo Rīgā.

Uz augšu