Nodoklis par ogām un sēnēm jāmaksā

FOTO: www.dzirkstele.lv

Klāt ir ogošanas un sēņošanas laiks, tāpēc fiziskām personām, gūstot ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. To nosaka likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

”Šobrīd fiziskai personai ir dota iespēja izvēlēties, kādā veidā maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli,” norāda Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Gulbenes nodaļas nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece Irina Markova.

Ja persona nav reģistrējusies

Ja fiziska persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, tad, pārdodot savākto savvaļas produkciju juridiskai personai, šī juridiskā persona pirms ienākuma izmaksas atskaita izdevumus 60 procentu apmērā. No pārējās summas ietur 26 procentus iedzīvotāju ienākuma nodokli. “Rezultātā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek 40 procentus no gūtajiem ienākumiem,” skaidro I. Markova.

Ja persona izvēlas pati tirgū vai ielu tirdzniecības vietās pārdot savākto savvaļas produkciju, tad iedzīvotāju ienākuma nodokli 26 procentu apmērā maksā rezumējošā kārtībā, līdz nākamā gada 1.aprīlim iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Arī šajā gadījumā piemēro izdevumu normu 60 procentus.

Ja persona ir reģistrējusies

“Ja savvaļas ogu vācējs ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, tad viņš pats uzskaita ieņēmumus un izdevumus, un, nododot savvaļas produkciju iepirkšanas punktā, iesniedz arī reģistrācijas apliecības kopiju. Līdz ar to ienākumu izmaksas vietā nodoklis netiek ieturēts. Pats nodokļa maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokli samaksās, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Izdevumos faktiski uzskaitītie izdevumi vai to norma ir 60 procentu,” stāsta I.Markova.

Fiziskā persona šajā gadījumā pati uzskaita tikai ieņēmumus un maksā fiksēto nodokli. Ja, piemēram, ienākumi gadā ir 0 līdz 500 lati, tad nodoklis ir 25 lati. Ja 500,01 līdz 1000 latiem, tad nodoklis ir 50 lati un tā tālāk.

Maksā patentmaksu

Ja fiziska persona reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājs, tad ar šā gada 1.janvāri pastāv vēl iespēja maksāt patentmaksu 30 latus mēnesī par tirdzniecībai paredzētajām savāktajām dabas veltēm – sēnēm, savvaļas ogām, ārstniecības augiem un ziediem. “Šajā gadījumā fiziskā persona, kura vēlas maksāt patentmaksu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas iesniegumu patentmaksas veikšanai ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas datuma un divu darbdienu laikā samaksā patentmaksu par visu iesniegumā norādīto termiņu. Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Turklāt persona, kura izvēlējusies maksāt patentmaksu, ir sociāli apdrošināma persona, jo no mēneša patentmaksas 67 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, bet 33 procentus – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā,” skaidro I.Markova. Ienākumu izmaksas vietā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzrādot lēmumu par reģistrāciju kā patentmaksas maksātāju, netiek ieturēts.

Uz augšu