Kapličā atrod zārkā svešu nelaiķi

"Bauskas Dzīves" redakcija saņēmusi satraukuma pilnu vēstuli no Stelpes pagasta. Autora vārds, tāpat arī citu personu vārdi, redakcijai ir zināmi. Respektējot šo cilvēku lūgumu, tos nenosaucam, taču saīsināti publicējam notikuma izklāstu.

Uzticas un piedzīvo vilšanos

"Katra cilvēka dzīves pavediens ir ieausts lielajā mūžības audeklā. Bet pienāk diena, kad pavediens pārtrūkst un cauri asaru miglai piederīgie saka ardievas tuvam un mīļam cilvēkam.

Mana kaimiņa dzīves pēdējais rīts ausa lēni un sāpīgi. Tādos brīžos ir grūti sakopot domas un spēkus, lai kārtotu nepieciešamās formalitātes un darbus nelaiķa pēdējam ceļam. Lielu palīdzību var sniegt daudzas licencētas firmas un biroji, kas dibināti šādiem pakalpojumiem. Nu jau bijušā kaimiņa tuvinieki aizgājēju uzticēja SIA "Kalve Kandava" Bauskas filiāles aprūpei.

Bēru ceremonija bija paredzēta sestdien, 14. janvārī. Tuvinieki Ikšķiles kapu kapličā ieradās agrāk, lai vēl brīdi pabūtu vienatnē ar aizgājēju. Noceļot zārka vāku, piederīgie sastinga nesapratnē un izbrīnā – šķirstā gulēja sveša cilvēka līķis.

Nav vārdos aprakstāmi tuvinieku un bēru viesu pārdzīvojumi. Ko darīt, kam prasīt padomu? Vispirms, protams, tika zvanīts SIA "Kalve Kandava" Bauskas filiāles darbiniekiem. Pēc sazināšanās noskaidrojās, kā rīkoties. Šajā situācijā prasmīgi un ātri tika iesaistīts Ogres rajona Lielvārdes pilsētas apbedīšanas biroja "Mūžība" transports.

Divas stundas bija pavadītas ziemas drēgnumā un stresā, līdz aizgājēju varēja guldīt zemes klēpī, vienīgi bez pieteiktā un nesaņemtā kapu krusta, par kuru bija samaksāts.

Joprojām ar sāpēm sirdī domāju un nerodu atbildi uz jautājumu, kāpēc, pavadot nelaiķi pretī zvaigznēm, palicējiem jāizbrien tik dziļa dubļu jūra?"

Sajauc šķirstu vākus

Redakcija lūdza skaidrojumu par šo dramatisko gadījumu SIA "Kalve Kandava" Bauskas filiāles darbiniecei Ausmai Saulinskai. Viņa atzina, ka filiālē strādājošie ir šokā par notikušo. Abām pārpratumā iesaistītajām ģimenēm lūgta piedošana, un tām vairs neesot pretenziju.

A. Saulinska izklāsta situāciju: "Piektdienas, 13. janvāra, vakarā filiāles darbinieks Imants Linkevičs izdeva no morga šķirstu. Tajā laikā tur atradās vairāki zārki, un viņš sajauca divus vākus. Tādējādi uz abiem šķirstiem zīmītēs nepareizi norādīti personvārdi. No Ikšķiles Bauskā nebija ieradies neviens tuvinieks, ja viņš būtu klāt, saprotams, aizgājēju pazītu.

Sestdien, 14. janvārī, tikko kā uzzinājām satraucošo ziņu, nekavējoties organizējām transportu, kas devās Ikšķiles virzienā. Ceļā starp Ikšķili un Bausku mašīnas sastapās, zārku vāki un šķirsti tika samainīti. Satraukumā kapu krusts tiešām palika Bauskā. Aizgājēja ģimenei nauda par to atdota atpakaļ.

I. Linkevičs ar SIA "Kalve Kandava" vadības rīkojumu šajā nedēļā no darba pienākumiem ir atbrīvots."

Turpmāk no SIA "Kalve Kandava" Bauskas filiāles morga mūžībā aizgājušos varēs vest projām tikai tad, ja šajā brīdī klāt būs kāds nelaiķa radinieks vai persona, kura pazīst mirušo. Šis lēmums pieņemts sakarā ar jau aprakstīto pārpratumu.

Uz augšu