Lēdija Gāga vai Lady Gaga?

Lēdija Gāga vai Lady Gaga?

FOTO: publicitātes

Ikdienā portālā rakstot ziņas, bieži saskaros ar vienu būtisku valodniecības problēmu, proti, skatuves pseidonīmu latviskošanu. Kā tad īsti ir pareizi - par katru cenu latviskot konkrēto personvārdu vai atstāt oriģinālrakstībā?

Piemēram, vai ir pareizi, ja latviskojam popzvaigznes Lady Gaga skatuves vārdu uz Lēdija Gāga? Vai pašmāju dziedātāju Yana Kay un Linda Leen - attiecīgi Jana Keja un Linda Līna?

Sazinājos ar Valsts valodas aģentūru, un man laipni pastāstīja, ka skatuves pseidonīmu latviskošana tik tiešām ir neērta nodarbe, īpaši tas attiecināms uz pašmāju mākslinieku pseidonīmiem. Teorētiski, lietojot rakstos, piemēram, Jana Keja vai Linda Līna, mēs ievērojam personvārdu atveides pamatnoteikumus latviešu valodā un rīkojamies pareizi, taču tikpat pareizs ir variants šos skatuves vārdus jeb pseidonīmus nemaz nepārveidot. Rakstos vislabāk tos lietot kursīvā jeb slīpajā rakstā (turklāt tādā gadījumā neiekļaujot tos latviešu valodas gramatiskajā sistēmā), tādējādi saglabājot noteiktā pseidonīma zīmolu un individualitāti.

Personvārdu rakstību latviešu valodā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 (Rīgā, prot. Nr. 9 25. §, izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 19. panta trešo daļu un 23. panta trešo daļu) «Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju», kur 1. punktā teikts:

"1. Noteikumi nosaka latviešu literārās valodas normas citvalodu cilmes personvārdu (fiziskas personas vārda (vārdu) un uzvārda (dubultuzvārda)) atveidē (personvārdu izteikšanā ar latviešu valodas skaņām un burtiem atbilstoši citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem) un lietošanā, kā arī citvalodu personvārdu atveides pamatnoteikumus latviešu valodā un kārtību, kādā personvārdi rakstāmi un identificējami dokumentos neatkarīgi no to cilmes."

Tātad noteikumi nosaka tikai personvārdu rakstību dokumentos.

No vienas puses, pseidonīmi ir personvārdi, kuri ietilpst plašākā lietvārdu apakšgrupā – īpašvārdos. Īpašvārdi iekļaujas latviešu valodas gramatiskajā sistēmā, tiem tāpat kā sugasvārdiem piemīt dzimtes, skaitļa un locījuma kategorija. Taču pseidonīmus parasti neatspoguļo dokumentos.

No otras puses, jāatzīst, ka pieņemtais pseidonīms veic arī vizuālas zīmes, zīmola funkciju, kas ir viens no iemesliem, kāpēc skatuves vārdu atveidē nereti neievēro latviešu valodas gramatiskajai sistēmai atbilstošos personvārdu atveides noteikumus.

Tātad pseidonīmu rakstība netiek lingvistiski normēta, līdz ar to praksē to lietojums var būt ļoti brīvs - varam lietot gan, piemēram, Aiša, gan Aisha. Abi varianti ir pareizi.

Kas attiecas uz Lady Gaga jeb svešvalodu pseidonīmiem, tad citu valodu pseidonīmi latviešu valodā tiek atveidoti, ievērojot konkrētas valodas personvārdu atveides noteikumus, piemēram, personvārds Marilyn Monroe tiek atveidots saskaņā ar angļu īpašvārdu atveides noteikumiem, bet Jacno – saskaņā ar franču īpašvārdu atveides noteikumiem, un tie tiek iekļauti latviešu valodas gramatiskajā sistēmā.

Šķiet, neviens neiebilst pret ārzemju mākslinieka pseidonīma atveidi latviešu valodā, jo tā latvietim ir gan vieglāk izrunāt, gan uztvert tekstu, turklāt, atveidojot personvārdus, latviešu valodā tie tiek rakstīti latviešu alfabēta burtiem, piemēram, slavenā dziedātāja pseidonīms Freddie Mercury latviešu valodā tiek rakstīts Fredijs Merkūrijs – tātad, ievērojot visus personvārdu atveides noteikumus (latviešu alfabēta burti, pēc iespējas tuvāk izrunai oriģinālvalodā, latviešu valodas pareizrakstības un gramatikas normas – netiek dubultots līdzskanis d, tiek pievienota vīriešu dzimtes galotne). Jāatzīst, ka ne visi lasītāji un klausītāji zina, vai māksliniekam tas ir pseidonīms vai īstais vārds un uzvārds.

Tātad pareizi varianti ir gan Lēdija Gāga, gan Lady Gaga.

Uz augšu