Vai līdz ar pirmo skolas somu bērnam vajadzīgs arī pirmais mobilais telefons?
Atbild eksperts!

Uz augšu