Sv, 27.11.2022.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.

Latvijas jauniešu problēmu tops

«Mērķis»
Latvijas jauniešu problēmu tops
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments

Izrādās, ka ir cilvēki, kurus interesē, kas uztrauc jauniešus Latvijā.

Viņi tic, ka mūs­dienu bērnu vienīgās problēmas nav tikai (ne)apēsto saldējumu skaits vai pie datora (ne)pavadītās stundas.

Tirdzniecības centrs «Olympia» jūnijā, Starptautiskajā bērnu aiz­sardzības dienā, sāka akciju, dodot bērniem iespēju uzrakstīt atbildi uz jautājumu «Kas tevi patiesi satrauc?». Iegūtos rezultātus analizēja un problēmu topu izveidoja psi­holoģijas doktore Ieva Bita.

1. Mācības un eksāmeni

«Skolas dzīvē mani satrauc eksāmeni, kuri tagad jākārto. Gribu to paveikt, lai pabeigtu 9. klasi.»

Mācības — tik liela uztraukuma cēlonis (21% no visām atbildēm) varēja būt saistīts ar aptaujas nori­ses laiku — jūniju, kad skolās ir ek­sāmenu laiks. Grūtības saistībā ar mācībām un sekmēm ir viena no galvenajām problēmām, kuru risi­nāšanai bērni un viņu vecāki mek­lē palīdzību pie psihologiem. Ap­tauja parāda, ka vecāki bieži vien kļūdās, sakot, ka bērnus neuztrauc mācības.

2. Attiecības ģimenē

«Satrauc, ka daudzas ģimenes šķiras un cilvēki ir nelaimīgi.»

«Ļoti bieži, kad es kaut ko stāstu vecākiem, viņi izsmej manas jūtas. Viņi nevar sa­prast, kā var domāt par «tādām lietām». Ja mani kaut kas sa­trauc, tad pastāstīt vecākiem es to nevaru, jo viņi neprot ie­justies manā ādā, manā sirdī un saprast manas bailes — viņiem tās ir muļķības. Es gribu, lai jebkurš bērns būtu saklausīts.»

Ģimenes attiecības pieminēja vairāk nekā 10% atbildētāju. Do­minēja vecāku vienaldzība, tēva vai mātes prombūtne un atbalsta trū­kums. Par vecāku lomu liek aizdo­māties arī lūgumi pēc palīdzības, ko regulāri saņem biedrības «Skalbe» darbinieki pa bērnu uzticības tālru­ni 8009000. Katru dienu tiek sniegtas atbildes uz aptuveni 200 zvaniem, visbiežāk jaunieši zvana par attiecību problēmām ģimenē.

3. Fiziskā drošība

«Mans brālis man sit, bet ve­cākus tas neinteresē.»

«Mani satrauc nedrošība uz ielām, jo pēdējā laikā diezgan daudzi cenšas atņemt naudu vai telefonu.»

Šīs grupas atbildes bija saistītas ar noziedzību un uzbrukumiem uz ielas, nodarījumiem ģimenē, ie­spēju ciest satiksmes negadījumā vai kļūt par seksuāla nozieguma upuri, izskanēja arī bažas par pār­mērīgo vardarbību TV programmās un spēlēs. Arī bērnu uzticības tāl­ruņa zvanītāji apmēram 16% gadī­jumu cieš no dažāda veida vardar­bības skolā vai ģimenē. Latvijā ļoti daudziem bērniem visnedrošākā vieta ir mājas, tad seko skola vai skolas tuvums.

4. Atkarības

«Vecāku neuzmanība un pā­rāk lielā noslogotība bērnu ļoti bieži noved pie tādām izprie­cām kā smēķēšana, alkohols, sekss vai pat narkotikas. Mani vecāki aizbrauca uz pāris nedē­jām. Lai gan esmu paraugbērns, tik un tā gribējās izbaudīt dzīvi — tajā laikā smēķēju un dzēru. Kad vecāki atgriezās, es to pār­traucu, bet varbūt kādam citam šāda dzīve varētu iepatikties.»

Aptuveni 8% bērnu aptaujā rak­stīja, ka viņus uztrauc problēmas, kas saistītas ar alkohola vai narko­tiku lietošanu, smēķēšanu un da­torspēlēm. Tiesa, šīs problēmas galvenokārt bija apkārtējo cilvēku kontekstā — tika rakstīts par jau­niešiem vispār. Tikai viens bērns atzina, ka viņš pats uztraucas par savu iespēju nodzerties. Statistika liecina, ka lielākā daļa narkotiku lietotāju ir jauni cilvēki. 2002. ga­dā 76% no pirmo reizi reģistrēta­jiem narkotiku lietotājiem vēl nebi­ja sasnieguši 24 gadu vecumu.

5. Sociāli ekono­miskā situācija

«Mani satrauc tas, ka būs grūti atrast darbu, kad es būšu liels.»

Par sociāli ekonomisko situāciju arī uztraucās ap 8% atbildētāju. Te­ju puse minēja, ka šī problēma skar viņu ģimenes. Pārējie par materiā­lām grūtībām rakstīja vispārīgi, pie­minot bezdarbu, zemās pensijas, inflāciju un sociālo nevienlīdzību.

6. Attiecības ar vienaudžiem

«Jaunieši ir egoistiski un ne­saprot citus. Tas ir pats bries­mīgākais.»

«Mani uztrauc tas, ka bērni pieļauj pārāk daudz muļķību un dara citiem pāri »

Vairāk nekā 5% raksta, ka vi­ņus satrauc attiecības ar vienaudžiem. Arī bērnu uzticības tāl­runis visvairāk zvanu — 37% — saņem saistībā ar problēmām vienaudžu attiecībās. Bērni ne­prot risināt konflikta situācijas, jūtas nedroši un nepārliecināti par sevi.

7. Profesionālā izvēle

«Dzīvē mani satrauc tas, kā un kur es dzīvē iešu tālāk, kur mācīšos un par ko strādāšu.»

Par savu nākotnes profesijas izvēli uztraucās 3,4% jauniešu, rakstot, ka viņi nezina, ko darīt pēc skolas. Līdztekus tika minē­tas arī iespējamās naudas grūtī­bas, strādājot izvēlētajā profesijā Latvijā.

8. Veselības stāvoklis

«Mani satrauc mana veselība. Man nesen bija operācija, un mani biedē dažādas sekas, kas saglabājušās.»

Veselība, slimības un to ārstē­šana bija aktuālas 3,4%, no ku­riem puse rakstīja par savu ve­selību, bet otra puse — par vese­lības problēmām vispār, piemē­ram, ļaunām slimībām, narko­mānu adatām, no kurām var in­ficēties u. c.

9. Ārējais izskats, sevis vērtējums ci­tu acīs un seksualitāte

«Mani satrauc tas, ka esmu apaļīga. Mani satrauc tas, ka visi uz mani blenž. Mani satrauc tas, ka visi ir krutāki par mani.»

Salīdzinot ar pārējām atbildēm, to bērnu skaits, kas uztraucas par savu paštēlu, pašcieņu un apkār­tējo vērtējumu par sevi, nav liels. Jauniešus uztrauc arī jautājumi, kas saistīti ar seksualitāti — roman­tiskām attiecībām, skūpstīšanos, seksu agrā vecumā, iespējamo grūtniecību un homoseksualitāti.

10. Valsts politika, ES ar eiro ievieša­nu un ekoloģiskā situācija

«Mani satrauc tas, ka lati mainīsies pret eiro. Un vēl, ka būs pasaules gals sakarā ar globālo sasilšanu.»

«Satraucoša ir pilsētu šaus­mīgi ātrā apbūve. Varbūt šī pro­blēma mani tik ļoti nesatrauc, bet apbēdina pamatīgi. Drīz vairs parastajiem mirstīgajiem nebūs ne pieejas pie jūras, ne pie ezeriem.»

Mazāk svarīga atbildētājiem šķita mūsu valsts iekšpolitika un ārpoliti­ka. Rakstītā saturs un izteiksmes formas atšķīrās plašā diapazonā — no korektām līdz visai nesaudzī­gām, piemēram, dēvējot varas pār­stāvjus par «āžu baru valdībā». Ne­daudz bērnus uztrauca dabas pie­sārņošana, strauja pilsētu apbūve un saindēti pārtikas produkti.

Redaktors iesaka
Jaunākie raksti
Nepalaid garām!
Uz augšu