Vizma Belševica “Bille. Triloģija”

“Atēna” izdevusi Vizmas Belševicas triloģiju “Bille” — vienu no izcilākajiem latviešu prozas darbiem, kas 20. gadsimta 90. gados mainīja priekšstatu par bērnības atmiņu atainojumu literatūrā pēc Otrā pasaules kara un neierasti tieši tēlo bērna un vecāku, bērna un pasaules attiecības.

““Bille” ir daļēji autobiogrāfisks stāstījums par mazo meiteni Billi, no kuras skatpunkta grāmatā atveidota pasaule. Darbība noris trīsdesmitajos gados — laikā, kas mūsdienās kārtējo reizi pārtapis zaudētajā paradīzē. Taču “Bille” nebūt nepieder salkani jūsmīgajām bērnības atmiņu grāmatām, ar kādām pārpilna latviešu literatūra (..). Tomēr “Billē” netrūkst ne gaišuma, ne sirsnīgas ironijas, jo autorei piemīt reti sastopamā prasme arī pelēcību aprakstīt koši un iespaidīgi,” raksta Guntis Berelis savā grāmatā “Latviešu literatūras vēsture”. Triloģijas pirmā daļa “Bille” izdota 1992. gadā ASV un 1995. gadā Latvijā, saņēmusi Kārļa Goppera fonda balvu (1993), otrā daļa “Bille un karš” (sākotnēji ar nosaukumu “Bille dzīvo tālāk”) iznākusi 1996. gadā; par triloģijas pirmo un otro daļu autorei piešķirta Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva (1997); trešā daļa “Billes skaistā jaunība” iznākusi 1999. gadā. Triloģija “Bille” izdota zviedru (1999, 2001) un krievu valodā (2000, 2002). Šī grāmata ir autores precizēts izdevums.

Uz augšu