"Rīgas sargu" sabiedrotie

Ģirts Vilciņš

Vēsturiskā filma "Rīgas sargi" ir visvairāk atbalstītais kino projekts pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Filmas veidotāji ir patīkami pārsteigti par sponsoru un atbalstītāju lielo atsaucību. Pateicoties šo cilvēku sapratnei, mēs kopā varēsim pastāstīt pasaulei par savas valsts vēsturi, Rīgu un tās sargiem!

FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Andrejs Apsītis
Latvijas Nacionālā kinematogrāfijas centra direktora vietnieks ANDREJS APSĪTIS: „Producents, kurš spēj pamatot, kam un kāpēc viņš grib taisīt filmu, un, pirms sāk filmēšanu, plāno demonstrēšanas stratēģiju, Latvijas apstākļos ir ārpus konkurences.”

Gundars Bojārs
Rīgas Domes priekšsēdētājs GUNDARS BOJĀRS: "To dienu vēsturiskie notikumi ir traģiska, dramatisku notikumu apvīta, bet skaista, lepna un pašcieņas pilna Latvijas vēstures lappuse. Vēlos cerēt, ka „Rīgas sargi” būs saistoša gan mūsu patriotisma jūtu stiprināšanā, gan interesanta tieši skolēniem un jauniešiem, jo stāsta par notikumiem Rīgā, vēstot pasaulei par savu valsti un vēsturi.”

Dainis Īvāns
kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas vadītājs DAINIS ĪVĀNS: "Sen jau bija laiks mākslas darbā parādīt Latvijas vēstures spožāko notikumu – uzvaru pār Bermontu, kas latviešu tautu padarīja slavenu."

Jānis Dinēvičs
Rīgas izpilddirektora konsultants JĀNIS DINĒVIČS: "Uzvara pār Bermontu bija notikums, kas Latvijas tautai deva vienotības un pilsoniskuma apziņu. Domāju, ka filma „Rīgas sargi” ne tikai atgādinās mums pašiem par nozīmīgiem vēstures notikumiem, bet arī gūs atzinību starptautiskā mērogā."

Pēteris Bankovskis
Latvijas Kultūras fonda valdes priekšsēdētājs PĒTERIS BANKOVSKIS: "Latvijas vēsture ir pārpilna ar stāstiem, kas vēl joprojām gandrīz nemaz nav stāstīti. Katrs stāstītājs ar savu stāstu tāpēc ir gandrīz zelta vērts. "Rīgas sargi" ir viens no šiem stāstiem."

Juris Binde
Latvijas Mobilais Telefons prezidents JURIS BINDE: "Latvijas Mobilais Telefons ir uzņēmums, kas vienmēr atbalstījis Latvijai svarīgus kultūras un mākslas projektus. Savas valsts vēstures pārzināšana ir katra pilsoņa goda lieta un pienākums, tāpēc iecere par vēsturiskas filmas veidošanu ir apsveicama un atbalstāma. Esmu pārliecināts, ka filma „Rīgas sargi” padziļinās izpratni par mūsu valsts kultūrvēsturiskā mantojuma daudzpusību un vairos lepnumu par valsti, kurā dzīvojam."

Juris Birznieks
Biznesa augstskola "Turība", JURIS BIRZNIEKS: "Valsts un tautas vēsturi veido nevis bezkaislīgi valdības lēmumi no augšas, bet gan spēcīgas personības ar savu neatkarīgu nostāju. Filma par mūžīgajām vērtībām - indivīda brīvību, mīlestību pret otru, ģimeni, tuviniekiem un dzimteni un patiesu patriotismu. Par izvēli, ko izšķirošā brīdī izdarām katrs pats saskaņā ar savu sirdsapziņu."

Aigars Rostovskis
Valdes priekšsēdētājs AIGARS ROSTOVSKIS: "Studenti aizstāvēja un studenti izveidos nākotnes Rīgu!"

Ingrīda Blūma
Hansabankas valdes priekšsēdētāja INGRĪDA BLŪMA:

"Ko mēs zinām par Rīgu 1919. gadā? Varam atšķirt vēstures grāmatu un izlasīt tajā faktus - 11 000 Rīgas aizstāvju stājās pretī 50 000 iekarotāju, kuri nāca atņemt Latvijas valsts neatkarību, taču kapitulēja piecreiz mazākā pretspēka priekšā. Sens stāsts, tāla vēsture. Tagad ir citi laiki, citas cīņas, cita tipa kari. Vai šis stāsts maz mums nozīmē ko vairāk kā vienkārši nelielu vēsturiski intriģējošu epizodi ar varonības iezīmēm?

Filma „Rīgas sargi" būs no Latvijas vēstures izgriezts pavisam neliels posms, taču tāds, kas ļaus uzdot un varbūt arī atbildēt svarīgus jautājumus. Kāpēc Rīgas aizstāvji devās šķietami bezcerīgā cīņā un kā tas bija iespējams, ka viņi uzvarēja? Vai man 21. gadsimta globalizētajā pasaulē kaut ko nozīmē Rīgas aizstāvēšana 1919. gadā? Vai es šodien būtu iespējams kā neatkarīgas Latvijas iedzīvotājs, ja toreiz nebūtu izcīnīta uzvara? Vai mana identitāte ir vēsturiska nejaušība, kuras nosacījumus izveidoja Rīgas sargi? Un kas ir mīlestība pret tādu abstraktu un mūsdienās gaistošu jēdzienu kā dzimtene, mana valsts?

Šī filma būs vēstures tulkojums kinovalodā, un tas piešķir tai vēl vienu nozīmes līmeni, kas jau pavisam tiešā veidā attiecas uz mūsdienām, mūsu lepnumu un pašcieņu. „Rīgas sargi" ies pasaulē un stāstīs par latviešiem 20. gadsimta sākumā, kuri spēja paveikt racionāli neiespējamo cīņā par savu neatkarību, un par tiem, kas 21. gadsimta sākumā spēja rekonstruēt pagātni un ietērpt pasaules līmeņa kinovalodā kādas Latvijas vēstures pagrieziena punktu."

Esmu pārliecināta, ka šī filma palīdzēs mums iemācīties labāk lepoties ar sevi un raisīs mūsu pašcieņu, jo šobrīd šīs spējas pieklibo. Tieši tāpēc Hansabanka atbalsta filmas tapšanu ar ievērojamu finansiālu ieguldījumu. Vēlam sekmes filmas veidotājiem un ar nepacietību gaidām to uz ekrāniem!

ATBALSTĪTĀJI

Gaidis Zeibots
Nacionālo bruņoto spēku komandieris, viceadmirālis GAIDIS ZEIBOTS: "Lai aizstāvētu savu valsti, ir jābūt savas valsts patriotam. Bet patriotisms neiedzimst, tas ir jāieaudzina. Mēs esam mācīti mīlēt savu tēvzemi, un tas ir mūsu apņēmības un ticības nopelns, ka dzīvojam brīvā Latvijā. Mīlēt savu tēvzemi mēs mācījāmies no saviem tuvajiem un mīļajiem mūsu ģimenēs. Mīlēt savu valsti māca mūsu tautas varoņstāsti, kas atspoguļoti gan grāmatās, gan arī filmās. Mēs cienām savu vēsturi, mēs cienām savus varoņus, un tieši šī zināšana un tēvu un vectēvu vērtību cieņa ir bijusi latviešu karavīru spēka noslēpums. Gan griežoties vēstures skarbajā ritenī, gan mūsdienās latviešu karavīrs izceļas ar labu apmācību un augstu patriotismu.

Mūsdienu dzīves ritums ir ļoti straujš. Arī mēs piedalāmies vēstures veidošanā. No vēstures rata raugoties – ļoti, ļoti īsā laikā Latvija ir atgriezusies Eiropā. Mēs esam iestājušies pasaules spēcīgākajā aliansē. Mēs jūtamies drošībā. Taču, joņojot šajā ritmā, ir jāatrod brīdis atskatīties atpakaļ. Atskatīties, kā tika izcīnīta mūsu brīvība.

Tādēļ, Nacionālo bruņoto spēku karavīru vārdā, es izsaku pateicību filmas „Rīgas sargi” veidotājiem. Man ir liels prieks, ka Latvijā atkal tiek uzņemtas filmas, un vēl lielāks prieks, ka šīs filmas vēstī par mūsu tautai tik svarīgiem notikumiem."

Andris Zorgevics
Valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" ģenerāldirektors ANDRIS ZORGEVICS: "Latvijas dzelzceļš ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa, tā veidošanās un attīstība visos laikos bijusi cieši saistīta ar Latvijas sabiedrību. Mēs piekritām atbalstīt spēlfilmas "Rīgas sargi" uzņemšanu, jo tā uzrunās visplašāko auditoriju, īpaši jaunāko paaudzi, kuriem notikumi pagājušajā gadsimtā šķiet pārāk tāli. Patriotisms ir jēdziens, kas ir jākopj. Mēs taču gribam gudrus Latvijas tradīciju turpinātājus. Jo rītdiena - tā ir labi apgūta vēsture, ko pierāda arī mūsu uzņēmums, kas šogad svin jau 85. jubileju!"

Romualds Ārmans
SIA "Tramvaju un trolejbusu pārvaldes" direktors ROMUALDS ĀRMANS: "Latvijas valsts izveidošanās un tās aizstāvēšanas vēsture ir maz zināma daudziem cilvēkiem. SIA "Tramvaju un trolejbusu pārvalde" atbalsta uzņēmīgu cilvēku iniciatīvu parādīt tūkstošu karavīru dramatisko cīņu Rīgas aizstāvēšanā 1919. gadā. Ceram, ka, noskatoties šo filmu, Latvijas jaunā paaudze izjutīs lepnumu par mūsu valsti."

Jānis Kols
SIA "LEC" valdes priekšsēdētājs JĀNIS KOLS: "Protams, LEC iespēju robežās atbalsta un atbalstīs šādas kultūras aktivitātes. Mēs visi vēlamies dzīvot sakārtotā, aizraujošā un dinamiskā kultūrvidē, nevis panīkušā provincē, kur nekas vairāk par tautas teātra uzvedumu gadatirgus ietvaros nenotiek. Un kas gan šo vidi veido, ja ne mēs paši? Skaidrs, ka ar valsts finansējumu mūsu kino tikai knapi velk dzīvību un, ja vēlamies, lai kas vērtīgs taptu, gan mums, gan pasaulei interesants, jābūt mecenātiem - bez tiem tik mazā valstī kino nevar pastāvēt, jo pats sevi nevar uzturēt.

Pie tam konkrētā filma ir vērtīga ne tikai kā novitāte kultūras dzīvē, bet ir arī nopietns solis sabiedrības izglītošanā. Kā liecina aptaujas, jaunās paaudzes zināšanas mūsu valsts vēsturē ir visai minimālas un pat kuriozas. Par bermontiādes notikumiem līdz šim nebija pietiekami informācijas, tikai kāda lappuse vidusskolas vēstures mācību grāmatā. Bet tas taču bija brīdis, kad dzima mūsu valsts! LEC vadība nolēma, ka daudz lietderīgāk ir nevis sponsorēt kādu īslaicīgu šovu, par kuru pēc pusgada visi jau būs aizmirsuši, bet gan atbalstīt ko nopietnu un paliekošu. Kam būs vērtība ne tikai šobrīd, bet arī pēc gadiem. Tāpēc šis projekts ieguva mūsu nedalītas simpātijas un atbalstu."

Jānis Kraulis
SIA "KNAUF" direktors JĀNIS KRAULIS: "Nacionālā kino atbalsts mūsu vēstures labākai izzināšanai un mūsu nacionālās pašapziņas veicināšanai - mēs esam Eiropā, bet mēs esam latvieši!"

Edijs Palejs
SIA "KARĒ TEHNIKA" direktors EDIJS PALEJS: „Ir jauna paaudze. Jaunatnei, kas uzaug, nelasot grāmatas, vēl arī izlaižot kādu vēstures stundu skolā, praktiski trūkst zināšanu un priekšstata par latviešu tautai un valstij svarīgajiem notikumiem. Visa mūsu cieņa tiem cilvēkiem, kas, neraugoties uz niecīgo valsts finansējumu latviešu kino, ar saviem spēkiem un entuziasmu tomēr spēj radīt paliekošas un baudāmas vērtības.”

Sarmīte Vilāne
SIA "ELSTE UN VS" direktore SARMĪTE VILĀNE: "Firmas "Elste un VS" vadošo personālu ieinteresēja šīs filmas tapšana, tādēļ ka tas saistās ar mūsu valsts un pilsētas vēsturi. Firmas direktora vietnieka Pētera Vilāna vecaistēvs Bruno Rudzis ir bijis viens no Rīgas atbrīvotājiem, par ko saņēmis trešās pakāpes Lāčplēša ordeni. Tas arī ir galvenais stimuls sponsorēt filmu "Rīgas sargi"."

Aivars Graikstis
SIA "Irve" pārdošanas direktors AIVARS GRAIKSTIS: "Rīgas sargi" - vēsturiska filma latviešu kino atdzimšanai un vēstures saglabāšanai nākošām paaudzēm!"

Jānis Ratnieks
SIA "Ondulat" valdes loceklis Jānis Ratnieks: "Filmu "Rīgas sargi" nolēmu atbalstīt tāpēc, ka tas ir ļoti drosmīgs solis ieskatīties un atainot tā laika notikumus. Manuprāt, tas bija laiks, kad gara spēks uzveica pārspēku, kad latvju tauta vienojās Rīgas aizstāvībai. Lasot par to dienu notikumiem, man ļoti gribējās būt tur klāt, pašam redzēt visu. Varbūt tas izdosies, skatot šo filmu. Lai izdodas!"

Andris Milgrāvis
SIA "Severstallat" komunikāciju direktors ANDRIS MĪLGRĀVIS: ""Rīgas sargi" ir vēsturiski svarīgs projekts ar lielu izglītojošu nozīmi. Tas noteikti labāk palīdzēs izprast to laiku un apstākļus, kā dzima Latvijas valsts."

Ilmārs Vecgailis
SIA "Raunas bruģakmens" direktors ILMĀRS VECGAILIS: "Katra latviešu filma ir notikums. Nešaubīgi arī "Rīgas sargi" jau ir notikums, jo tik vērienīga un nopietna projekta realizēšanai ir vajadzīga pārliecība un drosme, atbalsts un sapratne. Apbrīnojot šīs ieceres autoru drosmi, labprāt sniedzām savu atbalstu filmas tapšanā. Lai vēsturiskajiem Rīgas sargiem izdodas nosargāt šo laiku Latviju un latviešus!"

Kārlis Miķelsons
"Latvenergo" prezidents KĀRLIS MIĶELSONS: "Mūsu uzņēmums šogad svin 65 gadu jubileju, un allaž ar lepnumu esam līdzdarbojušies to entuziastu un “apsēsto” aktivitātēs, kas meklē un atrod ko vēl neizzinātu Latvijas pagātnē.

Latvijas valsts vēsture bieži ir diskusiju, polemikas, strīdu objekts, un tas ir normāli, jo mūsu zeme un tās iedzīvotāji pēdējā gadu simtenī vien ir piedzīvojuši tik daudz pārvērtību, ka jautājumu par objektīvo realitāti ir daudz vairāk par neapstrīdamām atbildēm.

“Rīgas sargi” ar savu versiju nāk īstajā laikā, un esmu pārliecināts, ka filma būs aizraujošs stāsts par mūsu valsts pirmsākumiem, par mūsu saknēm, tātad – par mums!

Ģirts Vilciņš
SIA „Elektrosistēmas” direktors ĢIRTS VILCIŅŠ:

„Mākslas vai dokumentālā filma ir kultūras vērtība, kas tiek nodota no paaudzes paaudzei, sniedzot plašāku ieskatu par attiecīgā laika sabiedrības iezīmēm, vērtībām un problēmām. Tas ir mantojums, ko neviens nevar ne atņemt, ne iznīcināt.

Tik vērienīga latviešu filma kā „Rīgas sargi” ļaus mums ar vēl lielāku izpratni raudzīties uz pagājušā gadsimta sākuma notikumiem, kas tik ļoti iespaidoja mūsu valsts vēsturi. Tā laika Rīgas ielas, ainavas, cilvēki, karš, skarbā ikdiena, mīlestība, nejaušas sagadīšanās, likteņu pavērsieni – tās ir laika liecības, kas ļaus mums un nākošajām paaudzēm neaizmirst mūsu senču piedzīvoto.”

Uz augšu