Saulkrastu dome rupji pārkāpj likumu, atļaujot kāpu apbūvi .

Saulkrastu pilsētas dome, akceptējot strīdīgo būvniecību kāpu zonā, rupji pārkāpusi likumu prasības, un tai jāuzņemas pilna atbildība par notikušo. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis sacīja, ka saņēmis Valsts būvinspekcijas atzinumu par būvniecību Saulkrastos. "No slēdziena viennozīmīgi skaidrs, ka pašvaldība, akceptējot projektu, pieļāvusi virkni kļūdu," viņš sacīja.

"Viennozīmīgi pašvaldībai jāuzņemas pilna atbildība," teica Vējonis. Viņš arī pastāstīja, ka ministrijas Juridiskajam un būvniecības departamentam līdz 23.decembrim uzdots sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumos, lai Valsts būvinspekcijai turpmāk būtu iespējas atcelt šādus patvaļīgus pašvaldību lēmumus. Viņš pauda, ka šajā gadījumā "būvnieks nav vainīgs", bet "pašvaldība pārkāpusi savas pilnvaras". Ministrs sacīja, ka likums diemžēl neparedz ministrijai iespējas atcelt pašvaldības lēmumu. "Kā iziet no šīs situācijas, man nav receptes," pauda Vējonis. Savukārt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Ivars Gaters pēc negatīvā būvinspekcijas atzinuma ir "apņēmības pilns pieņemt stingrāko no iespējamiem lēmumiem, nevis vieglāko", bet pagaidām neprognozē, kāds tas varētu būt, jo vēlas izanalizēt situāciju un konsultēties ar juristiem. BNS rīcībā esošajā Valsts būvinspekcijas atzinumā norādīts, ka Saulkrastu būvvalde akceptēja būvprojektu, neievērojot pašu izvirzītās prasības būvprojektēšanai - projekts izstrādāts un akceptēts, nesaņemot tehniskos noteikumus no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Sabiedrības veselības aģentūras. Tehniskie noteikumi un higiēniskais uzdevums saņemts tikai 11.decembrī. "Tehniskie noteikumi nav projektā, bet nu izņemti tik tikko svaigi," klāstīja Vējonis. Būvinspekcija arī norāda, ka Saulkrastu būvvalde atļāvusi dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukciju, bet "dabā tiek veikta pilnīgi jauna būvniecība, par ko liecina izstrādātais tehniskais projekts, darba rasējumi būvju pamatiem un Saulkrastu būvvaldes.. atļauja bijušo ēku drupu nojaukšanai". Jauno būvju platība ir par 370 kvadrātmetriem lielāka nekā nojaucamo drupu platība. Tā kā būvprojekts paredz viesu nama, laivu mājas un citu objektu izbūvi, projektu visam zemesgabalam kopumā vajadzēja izstrādāt arī skiču projekta stadijā, izvērtējot būvniecības ieceri un tās ietekmi uz vidi kopumā. "Būvvalde minētās prasības neizpildīja," atzīst būvinspekcija. Apbūves tiesības a/s "Jūras priedes" zemesgabalam "Mākoņi" Saulkrastu dome piešķīra 2001.gada 27.jūnijā. Valsts būvinspekcija pārbaudi Saulkrastos sāka pēc Vējoņa rīkojuma.

Uz augšu