Vidusskolas ar ilgstoši sliktiem kvalitātes rādītājiem nesaņems valsts finansējumu pedagogu algām
Papildināts

Uz augšu