Baltijā lielāks nabadzības riskam pakļauto cilvēku īpatsvars nekā vidēji ES

Uz augšu