"FoodCom" izslēgts no elektroenerģijas tirgotāju reģistra

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome šodien nolēma izslēgt SIA "FoodCom" no elektroenerģijas tirgotāju reģistra, kas nozīmē, ka komersants vairs nedrīkst nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā.

Šādu lēmumu regulatora padome pieņēma, jo komersants kopš reģistrēšanās ir vairākkārt pārkāpis Informācijas iesniegšanas noteikumu enerģētikas nozarē prasības un Vispārējās atļaujas noteikumus enerģētikas nozarē, kas paredz informācijas iesniegšanu regulatoram.

"FoodCom" ir administratīvi sodīta par informācijas nesniegšanu regulatoram pēc tā pieprasījuma. Komersants vairākkārt tika brīdināts par iespēju novērst pārkāpumu un iesniegt trūkstošo informāciju. Pēdējā brīdinājumā regulators noteica termiņu "FoodCom" novērst pārkāpumu un iesniegt informāciju regulatora noteiktajā termiņā - līdz 2018.gada 1.augustam.

Ņemot vērā, ka komersants nav novērsis atkārtoto pārkāpumu, SPRK rīkojās atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai, kas paredz izslēgt "FoodCom" no elektroenerģijas tirgotāju reģistra.

Uzņēmums "FoodCom" reģistrēts 2016.gadā un tā pamatkapitāls ir 10 eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija. Uzņēmums līdz šim nav iesniedzis nevienu gada pārskatu. "FoodCom" pieder Ivetai Bērziņai. Kā uzņēmuma vienīgais darbības veids ir norādīta elektroenerģijas tirdzniecība.

SPRK kā daudznozaru regulators darbu uzsāka 2001.gada 1.septembrī ar uzdevumu realizēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apglabāšanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Regulators ir neatkarīga institūcija, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem, patstāvīgi pildot tam ar likumu nodotās funkcijas, pieņemot lēmumus un izdodot administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Uz augšu