Būtiski pieaudzis Jēkabpils Pašvaldības policijas darbinieku skaits

FOTO: jekabpils.lv

Jēkabpils Pašvaldības policijas darbinieku skaits kopš iestādes dibināšanas pirms trim gadiem ir audzis no četriem līdz 15 cilvēkiem, informē policijas priekšnieka vietniece Inga Ostrovska.

Lai pilsētas teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, Jēkabpilī Pašvaldības policija izveidota 2015.gada 1.decembrī. Iestāde izveidota četru darbinieku - priekšnieka, vecākā inspektora un divu inspektoru - sastāvā, atstājot vakantu vecākā kārtībnieka amata vietu. 2017.gada pavasarī pašvaldības policija tika papildināta ar vēl sešām štata vietām, bet pašlaik iestādē strādā 15 darbinieki. Ostrovska uzvēra, ka darbinieku skaita palielināšana bija nepieciešama, lai nodrošinātu diennakts darbu visu nedēļu.

Pirmajā darbības gadā Jēkabpils Pašvaldības policija apkalpojusi 834 izsaukumus, bet 2017.gadā izsaukumu skaits ievērojami audzis, sasniedzot 2025.

Ostrovska, atsaucoties uz aptauju rezultātiem, pauda, ka kopumā iedzīvotāji Jēkabpilī jūtas droši, viņi saprot un novērtē policijas darbu. Arī policijas pateicas iedzīvotājiem par atsaucību un iesaistīšanos, lai palīdzētu atklāt likuma pārkāpējus.

Tāpat iestāde savas darbības gados jau saņēmusi novērtējumu no sadarbības partneru - Valsts policijas, Valsts darba inspekcijas un Valsts probācijas dienesta - puses.

"Esmu pārliecināta, ka mūsu komanda apzinās sava darba svarīgumu, mēs mācāmies no kļūdām, augam kopā, lai izveidotos par profesionāļiem," paveikto komentēja Ostrovska.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2015.gada nogalē pēc vairāk nekā 12 gadu pārtraukuma Jēkabpilī četru cilvēku sastāvā darbu atsākusi pilsētas pašvaldības policija. Atjaunoto pašvaldības struktūrvienību vada atvaļinātais Valsts policijas pulkvedis Indulis Surkulis. Viņa padotībā strādā divi inspektori un viens vecākais inspektors.

Jēkabpils Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus.

Pašvaldības policija savas kompetences robežās ir tiesīga administratīvi sodīt, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā, kā arī veikt citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi.

Uz augšu