Vai jāatklāj honorāru lielumi, ja maksāts no valsts budžeta?

Uz augšu