Ieslodzītie e-veselības datiem varēs piekļūt ar cietuma mediķa starpniecību rindas kārtībā

Brasas cietums

Ieslodzītie e-veselības sistēmas datiem varēs piekļūt ar ieslodzījuma vietu ārstniecības personas starpniecību rindas kārtībā, paredz grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu, kas stājas spēkā ar 2019.gadu.

Kā norāda Tieslietu ministrija (TM), iedzīvotāji e-veselības datiem piekļūst, autentificējoties sistēmā, izmantojot kādu no elektroniskajiem autentifikācijas rīkiem. Vienlaikus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ieslodzītajiem kamerā nav atļauts glabāt personu apliecinošus dokumentus vai citus elektroniskai identifikācijai nepieciešamus priekšmetus, piemēram, internetbankas kodu kalkulatorus, tāpat aizliegta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju brīva lietošana.

Šī iemesla dēļ TM norāda, ka personai ieslodzījuma laikā nav iespējams piekļūt veselības informācijas sistēmai, autentificējoties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, kā arī patstāvīgi to lietot. Šī iemesla dēļ ministrija saskatīja nepieciešamību noteikt izņēmumus attiecībā uz kārtību, kādā ieslodzītie piekļūst e-veselības sistēmai, proti, ieslodzītie sistēmas datiem varēs piekļūt ar ieslodzījuma vietu ārstniecības personas starpniecību rindas kārtībā.

TM ieskatā, tādējādi netiek pārkāptas ieslodzītā tiesības uz informāciju par savu veselības aprūpi, citu ieslodzīto tiesības, vienlaikus nodrošinot sabiedrības drošību ieslodzījuma vietu infrastruktūras ietvaros.

Rindas kārtības noteikšana esot nepieciešama, lai, ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas specifiku ieslodzījuma vietā, kā arī ieslodzīto faktiskā sastāva nepārtrauktu mainīgumu, šo iespēju varētu nodrošināt visiem ieslodzītajiem samērīgi.

Tāpat ar grozījumiem tiek novērstas situācijas, kurās ieslodzītais ļaunprātīgi liedz pieeju ieslodzījuma vietas mediķim par viņu uzkrātajiem datiem veselības informācijas sistēmā, piemēram, nepiekrītot ārsta uzstādītajai diagnozei vai izvēlētajai ārstniecības metodei. Ieslodzīto ieinteresētība liegt tieši ieslodzījuma vietu ārstu pieeju saviem datiem veselības informācijas sistēmā rada atkārtotu un nepamatotu izmeklējumu un neefektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošanas risku, norādīja TM.

Grozījumi nosaka arī citas ar e-veselības sistēmu saistītas darbības, kas nav attiecināmas uz ieslodzītajiem, piemēram, pierakstīšanos pie ģimenes ārsta vai e-darbanespējas lapas izrakstīšanu.

Uz augšu