OECD sniegusi atbalstu Latvijas valsts pārvaldes darbiniekiem dažādu zināšanu pilnveidošanā

OECD

FOTO: ERIC PIERMONT / AFP

Rīgā darba vizītē 10. un 11.janvārī uzturējās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības sadarbības direktorāta pārstāvji, lai sniegtu atbalstu Latvijas valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem zināšanu pilnveidošanā par oficiālās attīstības palīdzības statistiku un tās ziņošanas procesu OECD, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

ĀM ik gadu ziņo OECD par Latvijas sniegtās attīstības palīdzības apjomiem. Informācijas sagatavošanas procesā tiek iesaistītas citas valsts pārvaldes iestādes un Latvijas Pašvaldību savienība, kuras informē par to īstenotajām attīstības sadarbības aktivitātēm, kā arī daudzpusējās organizācijās veiktajām iemaksām.

Ministriju un to padotības iestāžu darbinieki seminārā tika iepazīstināti ar OECD oficiālās attīstības palīdzības atbilstības kritērijiem un procesu, kādā statistika tiek apkopota un apstiprināta. Īpaša uzmanība tika pievērsta ziņošanai par aktivitātēm tādās jomās kā migrācijas un robežu pārvaldība, miera uzturēšana un drošības joma, kā arī bēgļu un patvērumu meklētāju uzņemšanas izmaksu aprēķināšana, kas saskaņā ar OECD vadlīnijām uzskatāma par Latvijas sniegto oficiālo attīstības palīdzību, norādīja ĀM.

2017.gadā Latvijas oficiālās attīstības palīdzība bija 32 miljoni ASV dolāru jeb 0,11% no nacionālā kopienākuma (NKI). Lielāko daļu veido iemaksas Eiropas Savienības (ES) budžetā un Eiropas Attīstības fondā, ANO un Pasaules bankas grupā, kā arī citās daudzpusējās organizācijās, fondos vai mehānismos.

Kā skaidroja ministrijā, atbilstoši Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam Latvijas mērķis ir pakāpeniski palielināt oficiālās attīstības palīdzību līdz 0,17% no NKI 2020.gadā, tiecoties sasniegt 0,33% no NKI līdz 2030.gadam.

Apmācības organizēja ĀM ar mērķi stiprināt Latvijas oficiālās attīstības palīdzības ziņošanas prakses atbilstību starptautiskajiem standartiem. OECD ekspertu vizīte un seminārs ir daļa no Latvijas-OECD sadarbības ceļakartes attīstības sadarbības politikas jautājumos 2018.-2020.gadam.

Uz augšu