Lai dezinformācija būtu iedarbīga, to vajag atkārtot atkal un atkal. Krievijai, kā izrādās, "sliktā" ir ne tikai Latvija, bet arī Igaunija, Lietuva, Ukraina - visi, kas neatzīst, ka Krievija ir laba.