Tieslietu ministrija veiks padziļinātu tieslietu sistēmas auditu

Uz augšu