Ekonomģeogrāfs skolu optimizācijas procesā veiktās reformas sauc par butaforiskām

Uz augšu