Augstākā tiesa atceļ rajona tiesas lēmumu izbeigt Ventspils domes opozicionāru lietu

Uzraksts "Latvijas Republikas Augstākā tiesa".

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Augstākā tiesa (AT) šonedēļ atcēlusi Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru tika nolemts izbeigt pēc Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikuma ierosināto lietu par pašvaldības lēmumu neiekļaut viņus pašvaldības komisijās, padomēs, valdēs un darba grupās.

Senāts nodevis lietu jaunai izskatīšanai.

Lietā ir strīds par to, vai Ventspils pilsētas pašvaldība rīkojusies atbilstoši tiesību normām, neiekļaujot opozīcijas deputātus nevienas pašvaldības izveidotās komisijas, padomes, valdes un darba grupas sastāvā.

AT atzina, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā pastāvošā kārtība, kas nosaka domes lēmuma projekta virzību, kā to raksturo pieteicēji, rada šaubas par to, vai pašvaldības radītais darba organizācijas veids dod iespēju efektīvi līdzdarboties arī opozīcijā esošo partiju deputātiem.

AT uzskata, ka ir pamats apšaubīt, vai faktiskā situācija, lēmumu pieņemšanas procedūra Ventspils pilsētas domē ir tāda, kā tas atspoguļots tiesību normās. Izskatāmajā lietā pieteicēju norādītais par apstākļiem liek pirmšķietami konstatēt, ka faktiski Ventspils pašvaldības domes darbs notiek nevis komitejās, bet gan komisijās, tā apejot Ventspils domes opozīcijas deputātu tiesības efektīvi piedalīties domes darbā.

Pie šādiem apstākļiem ir nepamatoti atzīt, ka līdzpieteicējiem nebūtu subjektīvās publiskās tiesības vērsties tiesā ar pieteikumu. Tas, vai līdzpieteicēju apgalvojumi apstiprinās, vērtējams, skatot lietu pēc būtības, norādīja AT.

AT papildus norādīja, ka izskatāmajā gadījumā jo īpaši izvērtējams, vai Ventspils pilsētas pašvaldībā patiesi iedzīvināts proporcionalitātes princips. Proti, vai tas nav tikai formāli ievērots, veidojot komitejas, kuru darbs realitātē ir formāls, dienaskārtības jautājumu patieso izvērtēšanu pārnesot uz citām darbības formām.

"Noliedzošas atbildes gadījumā nodrošināma proporcionalitātes principa ievērošana, kas konkrētajā gadījumā, ievērojot pašvaldībā iedibināto darba kārtību, citastarp varētu nozīmēt proporcionālu pārstāvību komisijās," secinājusi AT.

AT lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar pieteicēju blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu par lietas izbeigšanu.

Uz augšu
Back