Izsludina konkursu uz amatiem Nacionālās operas un baleta valdē

Latvijas Nacionālā opera

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu trīs amata vietām Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) valdē, informē kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Lita Kokale.

Atbilstoši likumā noteiktajam ik pēc divu valdes pilnvaru termiņu beigām uz LNOB vadības amatiem sludināms atklāts konkurss. Līdzšinējās valdes locekļu otrais pilnvaru termiņš beigsies šā gada 10. septembrī un 4. novembrī.

Pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai profesionālā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un vismaz piecu gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB.

Tāpat ir brīvi jāpārvalda valsts valoda un jāprot vismaz divas svešvalodas. Tiek sagaidītas zināšanas un izpratne par kultūras nozari, par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, kā arī stratēģiskās plānošanas prasmes. Tāpat no pretendentiem tiek gaidīta tiekšanās uz noteiktu rezultātu sasniegšanu, labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī sadarbības un komunikācijas prasmes.

Līdztekus citiem atlases dokumentiem LNOB valdes locekļu pretendentiem būs jāiesniedz Latvijas Nacionālās operas un baleta turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Valdes locekļu bruto mēnešalga ir no 5637 līdz 6 264 eiro mēnesī. Pretendenti aicināti pieteikumus ministrijā iesniegt līdz 20. martam.

Iesniegtos pieteikumus valdes locekļu amatiem izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīs KM valsts sekretāre Dace Vilsone un priekšsēdētājas vietniece - KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica. Tāpat komisijā strādās VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" valdes locekle Indra Lūkina, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, komisijas neatkarīgais eksperts - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis un novērotājs ar padomdevēja tiesībām - Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

LNOB valdes uzdevums ir izstrādāt un īstenot kapitālsabiedrības darbības un attīstības stratēģiju pieciem gadiem, vadīt un organizēt tās nepārtrauktu darbību, īstenojot māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošinot līdzsvarotu operas un baleta žanra attīstību, kā arī plānojot perspektīvo un sezonas repertuāru, finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši budžetam.

Tāpat LNOB valde organizē kapitālsabiedrības darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī apsaimnieko tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo mantu. Valdes uzdevums ir arī organizēt LNOB administratīvo darbību, tai skaitā cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi, nodrošinot, lai LNOB piešķirtie valsts budžeta u.c. finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši stratēģijā formulētajiem mērķiem un manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.

Uz augšu