Ņemot vērā ST spriedumu, Rīgas dome atcēlusi maksu par kapavietas ierādīšanu
Papildināts

FOTO: SCANPIX

Ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde vairs nepiemēros maksu par kapa vietas piešķiršanu un personām bez atlīdzības piešķirs apbedījumam nepieciešamo vietu skaitu, informēja departamenta pārstāve Edīte Pūķe.

ST atzinusi, ka Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu normas, kas paredz nomas maksu par kapavietas izmantošanu, neatbilst Satversmei. Taču vienlaikus tiesa spriedumā akcentējusi, ka arī citu Latvijas pašvaldību noteiktās maksas par kapavietas piešķiršanu ir pretrunā ar noteikumiem un ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Proti, ST secinājusi, ka pašvaldības kopumā nav tiesīgas noteikt samaksu par kapavietas piešķiršanu arī pirmreizēji.

Kā norāda Pūķe, 8.martā dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstuli ar lūgumu pārskatīt esošo saistošo noteikumu atbilstību spriedumā noteiktajam un gadījumā, ja pašvaldības normatīvajos aktos pastāv šāda satura tiesību normas, tās atcelt.

Ņemot vērā iepriekšminēto, maksa par kapa vietas ierādīšanu Rīgas pilsētas kapsētās turpmāk netiks piemērota, taču vienlaikus dome gatavo izmaiņas saistošajos noteikumos, lai risinātu problēmas, ko rada jaunā situācija.

Līdz šim Rīgā par vienvietīgu kapavietu daļēji slēgtajās kapsētās bija jāmaksā vienreizēja maksa 291 eiro, bet atvērtajās kapsētās - 116 eiro.

"Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās tiek veikti vairāk nekā 7000 apbedījumi gadā un kapsētas teritorijas ik gadu tiek paplašinātas par aptuveni diviem hektāriem. Ja mazākās pašvaldības kapsētām var atvēlēt plašas teritorijas, tad Rīgā pieejamā teritorija ir ierobežota. Maksa par kapavietas ierādīšanu ne tikai nodrošināja kapsētu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, bet sniedza iespēju iedzīvotājiem izvēlēties kapavietas lielumu un veidot plašāku ģimenes kapavietu ar nodomu paredzēt atdusas vietas vairākiem ģimenes locekļiem vienkopus. Šobrīd nav skaidrības, pēc kādiem kritērijiem pašvaldība varētu diferencēt bezmaksas kapavietas izmēru," pauda domes Kapsētu pārvaldes vadītājs Gints Zēla.

Ņemot vērā, ka ST spriedums būtiski maina līdzšinējo kārtību, kādā personām tika organizēta kapavietu piešķiršana, Mājokļu un vides departaments ir nosūtījis aicinājumu VARAM iespējami īsākā laikā organizēt tikšanos, lai vienotos par vadlīnijām normatīvo aktu izstrādē, skaidroja Pūķe.

Vienlaikus dome atgādina, ka, organizējot aizgājēja apbedīšanu, tāpat kā līdz šim jārēķinās ar citiem apbedīšanai nepieciešamajiem maksas pakalpojumiem, piemēram, kapa bedres rakšana, kapličas zvana zvanīšana, kapavietas sagatavošana un citi.

Tāpat saglabāsies maksa par kolumbāriju izmantošanu. Par vienas kolumbārija nišas lietošanu ir jāmaksā vienreizēja maksa 595,04 eiro apmēra.

Balstoties uz tiesas spriedumu, maksu par kapavietu atcēlusi arī Jelgavas pašvaldība.

Uz augšu