Tavu fizisko veselību var uzlabot pat veļas žaušana un grīdas slaucīšana

Izžauta veļa.

FOTO: pixabay.com

Lielākā daļa no mums nedomā, ka tādas ikdienas darbības, kā, piemēram, izmazgātās veļas žaušana vai iepirkumu izvietošana plauktos ir uzskatāmas par nozīmīgām fiziskām aktivitātēm, kas var sniegt kādu labumu veselībai. Tomēr jaunā pētījumā noskaidrots, ka regulāras un biežas šāda veida darbības var ievērojami samazināt kardiovaskulāro slimību risku.

Lielākajai daļai cilvēku dienas lielāko daļu aizņem dažādas vieglas fiziskās aktivitātes, tomēr izmērīt, cik katrs indivīds ikdienā šādas aktivitātes veic, vismaz ar aptaujas palīdzību nav iespējams. Sīkās fiziskās aktivitātes, ko persona uzskata paveicam ikdienā, parasti nesakrīt ar reālo situāciju. Tieši tāpēc ir tik grūti pētīt šo aktivitāšu ietekmi uz veselību ilgtermiņā.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “JAMA Network Open”, pētnieki ar akselerometru (ierīce paātrinājuma mērīšanai dažādos kustībā esošos objektos) spēja salīdzinoši akurāti izmērīt vieglo fizisko aktivitāšu daudzumu, ko ikdienā veic gandrīz 6000 vecāka gadu gājuma sievietes. Ierīci sievietes līdzi nēsāja septiņas dienas.

Noskaidrojās, ka tuvākajos piecos gados, veicot tādu pašu aktivitāšu daudzumu (vismaz 6 stundas dienā) kā šīs nedēļas laikā, šīm sievietēm bija par 46% mazāks risks piedzīvot sirdstrieku un par 26% mazāks risks sasirgt ar citām kardiovaskulārajām kaitēm, nekā tām sievietēm, kuras ikdienā ar vieglām fiziskām aktivitātēm nodarbojās mazāk.

Pētnieki uzrādīja skaidrus pierādījumus: jo vairāk laika cilvēks pavada, veicot vieglas fiziskas aktivitātes, jo mazāks ir kardiovaskulāro slimību risks.

Uz augšu