Ņemot vērā ST spriedumu, Viesītes novadā atceļ maksu par kapavietas ierādīšanu

Kapi. Ilustratīvs attēls

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, Viesītes novadā tiek atcelta maksa par jaunu kapavietu ierādīšanu, lēmusi novada dome.

Līdz šim par vienu kapavietu novadā bija jāmaksā 8,5 eiro, par divām 17 eiro, par trim 25 eiro, bet samaksa par četrām jaunām kapavietām sasniedza 34 eiro.

Ar domes lēmumu noteikts, ka grozījumi Viesītes novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumu cenrādī ir spēkā no ST sprieduma spēkā stāšanās dienas - 5.marta.

Jau vēstīts, ka ST secinājusi - Jūrmalas domes saistošo noteikumu normas, kas paredz nomas maksu par kapavietas izmantošanu, neatbilst Satversmei.

ST aģentūru LETA informēja, ka lieta tika ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Tiesībsargs pārbaudes lietā secināja, ka Jūrmalas dome ir noteikusi nomas maksu par kapavietas izmantošanu, pārkāpjot Satversmē nostiprināto tiesiskas valsts principu.

ST secināja, ka demokrātiskai tiesiskai valstij ir pienākums, regulējot ar miruša cilvēka apbedīšanu saistītus jautājumus, aizsargāt cilvēka cieņu arī pēc viņa nāves.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir kapsētu izveidošana un uzturēšana. Noteiktos gadījumos pašvaldības dome ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt maksu par pakalpojumiem, kā arī paredzēt pašvaldības nodevu ieviešanu. Tomēr tiesību normām, kuras pašvaldība izdod savu autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ir jābūt tiesiskām.

ST norādīja, ka nomas līguma slēgšana ir privāttiesībām raksturīga darbība, kuras mērķis ir ienākumu gūšana. Tomēr kapsētas un atsevišķas kapavietas tradicionāli kalpo tam, lai tiktu īstenota miruša cilvēka cieņpilna apbedīšana. Iznomājot kapsētas, pašvaldība rīkojas pretēji likuma "Par pašvaldībām" normai, jo kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc nevar tikt iznomāts ienākumu gūšanai, uzsvēra ST.

Līdz ar to tiesa secināja, ka pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas, lai nodrošinātu tās autonomās funkcijas - izveidot un uzturēt kapsētas - izpildi.

Kā akcentējusi ST, tas, ka pašvaldība pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tādējādi ST secināja, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.

Tiesa atzina "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" konkrētās normas par neatbilstošiem Satversmei.

ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Pēc ST lēmuma stāšanās spēkā par maksas atcelšanu par kapavietas ierādīšanu paziņojušas Rīgas un Jelgavas pašvaldības. Savukārt Daugavpils pašvaldībā aģentūra LETA noskaidroja, ka par kapavietu piešķiršanu pilsētā maksa netiek iekasēta.

Uz augšu