"Rīgas satiksme" izstrādājusi kārtību trauksmes cēlēju datu aizsardzībai uzņēmumā

Sieviete un SIA "Rīgas satiksme" pašapkalpošanās biļešu automāts e-talonu iegādei sabiedriskajā transportā, kurā var norēķināties tikai ar bankas kartēm.

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Gatavojoties Trauksmes celšanas likuma ieviešanai, pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izstrādājusi kārtību, kādā veidā tiks pseidonimizēti un aizsargāti trauksmes cēlēju dati, pavēstīja uzņēmuma pārstāvis Viktors Zaķis.

Tāpat šobrīd ir izstrādāts un papildināts uzņēmuma Ētikas kodekss un Risku vadības politikas dokuments, kā arī maija sākumā par Trauksmes celšanas likumu tiks informēti uzņēmuma darbinieki.

Zaķis atgādina, ka uzņēmumā jau šobrīd darbojas vairāki mehānismi, kā darbinieki var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. Piemēram, ikviens darbinieks, tajā skaitā arī anonīmi, var zvanīt uz automātiskā atbildētāja numuru un atstāt savu ziņojumu, kas tiks pārbaudīts. Tāpat darbiniekiem ir iespēja atstāt rakstisku informāciju uzņēmuma struktūrvienībās esošajās informatīvajās kastēs vai rakstīt kvalitātes ziņojumu.

Vienlaikus uzņēmuma mājaslapā ir norādīta kontaktinformācija, pa kuru ikviens liecinieks, kuram ir informācija, vai kurš tiek iesaistīts kādā no koruptīvas rīcības veidiem saistībā ar "Rīgas satiksme" darbiniekiem, var ziņot Risku vadības daļai vai zvanīt uz automātisko atbildētāju.

Kā ziņots, Trauksmes celšanas likuma mērķis ir sabiedrības vai tās daļas interesēs veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Jaunais likums tiesības celt trauksmi paredz fiziskajai personai, ja attiecīgā informācija par pārkāpumiem vai apdraudējumu gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un persona to uzskata par patiesu.

Paredzēts, ka celt trauksmi varēs par korupciju, krāpšanu, amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, valsts naudas un mantas izšķērdēšanu, sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, kā arī cilvēktiesību pārkāpumiem, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, finanšu un kapitāla tirgus sektorā un konkurences tiesību pārkāpumiem.

Par trauksmes celšanu neuzskatīs ziņojumu, kurā apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, informāciju, kas satur valsts noslēpumu, kā arī personīgu interešu aizskārumu.

Likums paredz, ka ar brīdi, kad persona cēlusi trauksmi, tai un tās radiniekiem būs jānodrošina personu identitāte. Tāpat būs jānodrošina tās personas konfidencialitāte, par kuru trauksme celta.

Trauksmes celšanas likums stāsies spēkā 2019.gada 1.maijā.

Uz augšu