Kuldīgas pašvaldība vasarā nodrošinās darbu 160 skolēniem

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, īstenos jauniešu nodarbinātības projektu, nodrošinās darbu 160 skolēniem, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldība mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska.

Iespēja apgūt darba iemaņas un prasmes tiks nodrošinātas 16 un 17 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs. Laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam paredzēts nodarbināt līdz 160 jauniešiem, darbu piedāvājot rindas kārtībā.

Nodarbinātie skolēni strādās vienu mēnesi četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām stundām.

Jaunieši no 15.aprīļa līdz 17.maijam aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102.kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai pagastu pārvaldēs pie lietvedes.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 8.aprīļa līdz 26.aprīlim pie Mālnieces pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā koordinēs un kontrolēs Kuldīgas novada pašvaldība. Pašvaldības izveidota darba grupa līdz 24.maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti septiņu dienu laikā.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par dažādām profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu. Tā ir iespēja gūt praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu. Kuldīgas novada pašvaldība iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā strādāt piedāvā kopš 2011.gada.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2019.gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā, kā arī pieteikuma anketas skolēniem un uzņēmējiem atrodamas mājaslapā "www.kuldiga.lv".

Uz augšu