VDD: Pērn būtiski samazinājušies drošības riski finanšu sektorā

TVNET/LETA
VDD: Pērn būtiski samazinājušies drošības riski finanšu sektorā
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments
Foto: AFP/SCANPIX

Pērn būtiski samazinājušies ekonomiskās drošības riski finanšu sektorā, bet enerģētiskās drošības stiprināšanā rūpīgi jāgatavojas, plānojot Latvijas atslēgšanos no elektrotīklu sinhronizācijas ar Krieviju un Baltkrieviju, teikts Valsts drošības dienesta (VDD) 2018.gada publiskajā pārskatā.

Lai mazinātu potenciālos riskus, kas saistīti ar iespējamajiem elektroapgādes pārrāvumiem, Latvijai ir rūpīgi jāsagatavojas, plānojot atslēgšanos no BRELL sistēmas, kas ir starp Baltkrieviju, Krieviju, Igauniju, Latviju un Lietuvu parakstīts līgums par visu minēto valstu savstarpējo elektrotīklu sinhronizāciju. Šis projekts kopā ar Baltijas valstu tālāku integrāciju vienotajā Eiropas Savienības (ES) enerģijas tirgū veicinās Latvijas enerģētisko drošību.

Vienlaikus ar plānoto atslēgšanos no BRELL sistēmas, turpmākajos gados nacionālās drošības kontekstā aktuāls būs arī jautājums par Baltijas valstu energosistēmu tālāku integrāciju vienotajā kontinentālās Eiropas energosistēmā, palielinot Lietuvas un Polijas elektroenerģijas starpsavienojuma jaudu. Īstenojot šos divus pasākumus, VDD vērtējumā Latvija un pārējās Baltijas valstis palielinās savu enerģētisko drošību un dalību Eiropas Savienības enerģijas tirgū, vienlaikus samazinot atkarību enerģētikas jomā no Krievijas un Baltkrievijas.

Valstij nostiprinot pozīcijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatorā AS "Conexus Baltic Grid", tiktu sekmēta turpmāka Latvijas nacionālo interešu nodrošināšana dabasgāzes pārvadē un uzglabāšanā, teikts VDD publiskajā pārskatā.

VDD norāda, ka valsts interesēs ir panākt pilnīgu dabasgāzes tirgus atvēršanu, kas būtu savienots ar pārējām Baltijas valstīm, un kurā aktīvi darbotos vairāki konkurējoši piegādātāji. Kopējā Baltijas valstu dabasgāzes tirgū pieaugtu Inčukalna pazemes gāzes krātuves loma un palielinātos tās noslodze un rentabilitāte, jo krātuvē tiktu uzglabāta dabasgāze no dažādiem piegādātājiem.

Situācija tranzīta nozarē VDD vērtējumā Latvijā kopumā ir stabila un nacionālo interešu nodrošināšanas kontekstā ar tranzīta nozares darbību saistītais apdraudējuma līmenis vērtējams kā zems. Lai tas tāds tiktu saglabāts arī turpmāk, savlaicīgi ir jāīsteno kravu izcelsmes avotu diversifikācijas pasākumi, kā arī jānodrošina dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta īstenošana.

VDD ieskatā "Rail Baltica" projekta virzība vērtējama kā apmierinoša, tomēr tas pagaidām nav sasniedzis tādu attīstības fāzi, lai tā īstenošanu varētu uzskatīt par neatgriezenisku. Arī turpmāk "Rail Baltica" īstenošanai ir jābūt vienai no galvenajām transporta nozares attīstības prioritātēm Latvijā, ņemot vērā šā projekta nozīmību nacionālajai drošībai, tāpēc arī VDD tā īstenošanas gaitai pievērsīs pastiprinātu uzmanību.

Ārvalstu, īpaši trešo valstu klientu noguldījumu un augsta riska klientu īpatsvars Latvijas bankās aizvadītajā gadā ir būtiski samazinājies, norāda VDD, piebilstot, ka mainoties apstākļiem finanšu tirgū, vairākas bankas savu turpmāko darbību fokusē uz zema riska vietējiem, ES izcelsmes vai eirozonas valstu klientiem, piedāvājot tiem mūsdienīgākus finanšu pakalpojumus. VDD vērtējumā šāda tendence ilgtermiņā uzlabos kopējo investīciju vidi Latvijā un mazinās ar finanšu reputāciju saistītos riskus.

VDD 2018.gadā īstenoja aktīvu darbu pie "Moneyval" rekomendāciju izpildes terorisma finansēšanas un starptautisko sankciju pārkāpumu novēršanas jomā, veicot detalizētu risku izvērtējumu un sniedzot priekšlikumus normatīvā regulējuma izstrādē. Tika uzsākts darbs pie vadlīniju un metodoloģisko materiālu sagatavošanas ar mērķi paaugstināt tirgus subjektu izpratni par terorisma finansēšanas riskiem un veicināt vienotu, uz risku analīzi balstītu pieeju finanšu sektora uzraudzībā.

VDD 2018.gadā turpināja pastāvīgu sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu.

Tāpat VDD kompetencē ir noziegumu, kas saistīti ar terorisma finansēšanu un starptautisko sankciju pārkāpumiem, pirmstiesas izmeklēšana. 2018.gadā VDD ierosināja divus kriminālprocesus saskaņā ar Krimināllikuma 84.pantu uz aizdomu pamata par starptautisko organizāciju un Latvijas noteikto sankciju pārkāpšanu.

Līdzšinējā tendence palielināties interesei par termiņuzturēšanās atļauju (TUA) saņemšanu apmaiņā pret investīcijām visdrīzāk turpināsies arī 2019.gadā, prognozē VDD. Šāda tendence ir objektīvi pamatojama, jo atkārtoti uz pieciem gadiem TUA pieprasīs personas, kurām tā tika izsniegta 2014.gadā, kad bija novērota izteikti vislielākā interese par TUA iegūšanu, skaidro VDD.

Tēmas
Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu