Vai sieviete var mīlēties tikai tad, kad mugurā skaista veļa un sakoptas visas vietiņas?
Atbild eksperts!

Uz augšu