Rīgas plānošanas reģions VARAM izstrādāto karti dēvē par "saplosītu lupatu deķi"

Uz augšu