Atklāta vairāku gleznotāju izstāde "Satikšanās"
Foto

Foto: Izstādes „Satikšanās” atklāšana

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

10. aprīlī Rietumu Bankas mākslas galerijā tika atklāta gleznu izstāde "Satikšanās", kurā eksponēti Sigitas Daugules, Laimas Eglītes, Vitas Mercas, Intas Celmiņas u.c. Latvijas glezniecības klasiķu darbi. Aplūko foto no izstādes atklāšanas. 

Izstādē piedalās gleznotāji: Arturs Akopjans, Laima Bikše, Inta Celmiņa, Edvards Grūbe, Sigita Daugule, Rihards Delvers, Laima Eglīte, Elga Grīnvalde,  Madara Gulbis, Helēna Heinrihsone, Ivars Heinrihsons, Kristīna Keire, Linda Kozule,  Guna Millersone, Dita Lūse, Gunta Liepiņa-Grīva, Vita Merca, Andra Otto-Hvoinska, Zigurts Poļokovs, Inese Siliņa, Kārlis Siliņš, Tatjana Semane, Māris Upzars, Linda Zīvere, fotogrāfs Egils Spuris un stikla māksliniece Bārbala Gulbe.

Foto: Satikšanās.

Uz augšu